Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Start

Verzekering

DE ZEEUWSE VLIEGER VRIENDEN


Als bestuur willen wij jullie nog eens duidelijk maken waar, wanneer en hoe je gebruik van de verzekering van de vereniging kunt maken.

Verzekering

Als bestuur hebben wij het volgende besloten; als er door een lid schade wordt berokkend aan derden bij een door de vereniging georganiseerde vliegeractiviteit, kan dit via de verzekering van de vereniging vergoed worden, maar er is wel een eigen risico van € 45,00. Dit eigen risico moet de veroorzaker zelf betalen.
Verder sluiten we uit, het aanbrengen van schade aan elkaars vliegers bv. als er een lijn afgesneden wordt of een vlieger op een andere manier beschadigd zou raken door een medelid. Dit moet onderling geregeld worden of via eigen verzekering.
Verder is het raadzaam om ook eens bij je eigen verzekering na te gaan of je wel verzekerd bent voor schade veroorzaakt met een vlieger en zo ja welke voorwaarden er aan verbonden zijn.

Hieronder de voorwaarden van deze verzekeringen:

VERZEKERD BEDRAG

 
Tot een maximum van € 1.135.000,00 per aanspraak.

MAXIMERING PER JAAR

 
Voor, in enig verzekeringsjaar, bij de maatschappij ingediende aanspraken zal niet meer worden vergoed dan een bedrag gelijk aan tweemaal het verzekerde bedrag.

EIGEN RISICO

 
€ 45,00 per aanspraak voor schade aan derden.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

 
133 aan artikel 1.4 van de polisvoorwaarden worden als verzekerden toegevoegd de leden van de vereniging, indien en voor zover hun aansprakelijkheid niet elders is verzekerd.

Het bestuur hoopt dat hiermee duidelijk is gemaakt hoe te handelen in geval van schade en natuurlijk hopen we dat er zoveel mogelijk schadevrij gevliegerd wordt.