Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 

 Nieuwsbrief 1-2015

 

Van de voorzitter

Begin maart is het jaar 2014 afgesloten met de statutair nodige ledenvergadering. De notulen hiervan vindt u in deze Nieuwsbrief. De vergadering was, zoals we gewend zijn, kort en bondig. Een goed plan, want des te langer duurt het feestelijke gedeelte! Ook is er al een activiteit in het nieuwe jaar achter de rug, het bouwproject 2015. Diverse leden hebben, of zijn nog bezig met, het Heksebeest gebouwd. Enkele exemplaren van de gemaakte vliegers waren aanwezig. Voor de feestavond was er van te voren weer flink gewerkt door Piet en Noud om de loterijtafels te vullen. Onze dank hiervoor is zeker weer op zijn plaats. Wel was te merken dat de crisis nog steeds rondwaart in bedrijvenland, maar toch waren de prijzentafels goed gevuld. Tijdens de feestavond waren er oudhollandse spelen opgesteld die een ieder naar eigen goeddunken kon spelen. En dan wordt het zo langzamerhand weer tijd om de vliegervelden op te trekken. Ze liggen overal in Nederland en Belgie, Frankrijk en Duitsland. We hopen jullie in Nederland zeker weer tegen te komen dit seizoen. Maar natuurlijk ook op de vliegerdagen van de vereniging. En jullie weten het …… met ons blijven praten en kritisch zijn in positieve zin, daar komen we als vereniging verder mee. Een goed seizoen toegewenst.

John Peeters

Notulen ledenvergadering Zeeuwse Vliegervrienden dd. 6 maart 2015
Aanwezig: 25 leden:
Conrad Seegers heeft zich afgemeld.

1. Opening
Om 20:00 u opent John de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt bijgesteld door agendapunt 9 te schrappen.

2. Notulen van de ledenvergadering dd. 7 maart 2014
Deze worden onveranderd goedgekeurd.

3. Verenigingsjaarverslag 2014
De vraag wordt gesteld waarom er geen workshops worden vernoemd in de tabel van bijeenkomsten. Deze worden volgende keren ingevoegd. Jan Dankers vraagt of hij mee kan helpen met het uitvoeren van de workshops. Dit wordt door het bestuur omarmd. Het verenigingsverslag, opgesteld door Piet, wordt onveranderd goedgekeurd.

4. Financieel overzicht 2014
Hiervoor krijgt Lina het woord. Geen van de leden heeft op- of aanmerkingen op de financiële stukken.

5. Verslag kascommissie
Deze heeft de boeken over 2014 gecontroleerd en in orde bevonden. De brief van de kascommissie, waarin de penningmeester en het bestuur decharge wordt verleend van het gevoerde beleid, wordt voorgelezen aan de vergadering. John bedankt de leden van de kascommissie.

6. Begroting 2015
Met de begroting voor 2015 kunnen de leden instemmen.

7. Bestuursverkiezing
Lina en John zijn, volgens het rooster, aftredend, maar zijn herkiesbaar en worden verkozen. Zij gaan er weer 3 jaar voor.
Jan de Lange vraagt nog aandacht voor de workshop ‘Knopen’ op 28 maart. Om 20:40 uur wordt de vergadering gesloten door John en bedankt iedereen voor zijn inbreng en wenst iedereen een goede feestavond toe.

8. Activiteiten 2015
Ook dit jaar zijn er weer onze gebruikelijke vliegerdagen. U kunt ze vinden in de Nieuwsbrief en op de website. Westkapelle heeft gevraagd om dit jaar 3 keer onze medewerking te verlenen. Verder de gebruikelijke demonstraties in Zoutelande worden genoemd.

9. Benoemen leden kascommissie
Jan de Lange is aftredend en Joop zit nog een jaar in de kascommissie. Monique stelt zich beschikbaar om zitting te nemen in de commissie en Jan de Lange geeft zich op als reserve, bij gebrek aan een ander kandidaat.

10. Rondvraag en sluiting
Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een vraag te stellen.
Daarna feestavond met oa. ouderwetse spellen die veel aandacht trokken.

Het was weer super!

    

Bestuur:
voorzitter:
John Peeters
secretaris:
Piet Schrier
penningmeester:
Anneke Neels
2e penningmeester:
Lina v.d. Laak
Noud v.d. Laak

Correspondentie:
zie website

ZVV site:
www.zeeuwsevliegervrienden.nl

Contributie:
€ 17,50 per lid, per jaar. Huisgenoten die op het zelfde adres als de leden verblijven, zijn geen contributie verschuldigd.

Sponsors:
Koets Hengel & Vliegersport
Langstraat 16-18
4374 AN Zoutelande

Delta Warenhuis
Hoogezoom 194-200
4325 BJ Renesse
Vliegersportvereniging Cadzand

Banner beheer:
Dick Bolle
Piet Schrier
Jan de Lange
John Peeters

Agenda:
Vliegerdata 2015

2e Paasdag ( tr. )
6 april
11.00 tot 16.00 uur
strandovergang Langstraat
Zoutelande

Nachtvliegeren
15 mei
Het loze Vissertje
Goese Sas
19.00 - 23.00

2e Pinksterdag ( tr.)
25 mei
11.00 tot 16.00 uur
strandovergang Langstraat
Zoutelande

Kampeerweekend
(alleen voor leden)
12, 13 en 14 juni
Camping Catharina Mariahof
Kamperland

Zee en dijkdag ( tr.)
woensdag 29 juli
11.00 -16.30
Polderhuis
Zeedijk Westkapelle

Zomervliegeren ( tr.)
11.00 - 16.00
Langstraat
Zoutelande

Dijkfeesten
vrijdag 7 august
us 13.00 -18.00
Kasteel v. Batavia
Zeedijk Wwstkapelle

Aan de kust
woensdag 26 augustus
11.00-16.30
Polderhuis
Zeedijk Westkapelle

Na een goede reis, zijn we woensdag meteen even op de Weissensee gaan kijken. Onder de brug nog gewoon water, maar het kleine meer is goed bevroren en er ligt mooi ijs. Natuurlijk wat scheuren, het is tenslotte natuur ijs, maar ook stukken zwart glij ijs.
Op donderdag mooi weer, dus lekker een trainingsrondje met skate4air. De Weissensee kleurt al zwart geel. De scheuren zijn goed te omzeilen en het gaat heerlijk. Een groepsfoto met alle schaatsers en natuurlijk alle vrijwilligers. Terug naar het hotel en tijdens het diner de laatste instructies. Kans op lichte sneeuwval, iedereen denkt terug aan vorig jaar en vraagt zich af of we nu al sneeuwkettingen moeten aan leggen. Rond 3.30uur begint het een beetje te sneeuwen…

Vrijdagmorgen 5.00uur gaat de wekker. Toch al best veel sneeuw. Aan het ontbijt zitten we met lange tanden te eten, te vroeg en toch wat zenuwen. Om 6.00uur rijden we naar boven en gelukkig komen we zonder sneeuwkettingen goed boven, goed gedaan Jan K! In het donker schaatsen aan en sneeuwbril op, hoofdlampje op en klaar voor de start. Daar gaan we. Weg zijn alle scheuren en het goede zicht. Veel sneeuw op het ijs. Rustig aan draaien we onze rondjes. Jan als een diesel alleen en Nancy met de 11uur groep, de groep die de 200km in 11 uur wil schaatsen. Het is echt vallen en opstaan. Als de sneeuwschuiver is geweest even wat beter zicht, maar meestal maar gewoon gaan. We hebben het ijs van heel dichtbij bekeken. Best mooi, maar niet handig als je in de groep wilt blijven. Het levert een blauwe knie, rib en elle boog op en flinke blaren.

Dan gaat er ook nog een sneeuwschuiver kapot. Op 50km denkt Jan aan stoppen. Het schaatsen gaat wel, maar hij wil toch echt niks breken. Gelukkig na even goed rusten wordt het ijs weer geveegd en gaat hij weer verder met zijn rondjes. Nancy schaatst zich helemaal leeg door het steeds opnieuw in moeten halen van de groep. Bij 100km is het echt even op. Gelukkig staan dan bij de skate4airtent alle vrijwilligers klaar, maar vooral Marjolein en Nicky die met opbeurende woorden, wat drinken en eten (pannenkoeken o.a.) ons weer op de been helpen.
Dank je wel dames (en Jan K. die de snelle rijders heeft voorzien en ook steeds ons aanmoedigde). De knop moet om, 200km lukt dus niet voor haar met deze omstandigheden. We gaan een rondje samen en ze geeft het niet graag toe, maar Nancy moet dan toch echt toegeven dat ze Jan niet kan bijhouden. De volgende rust worden in de medisch post de blaren behandeld en gaat het gelukkig bij Nancy ook weer beter.

Samen schaatsen we door. Het is gestopt met sneeuwen dus nu schaatsen we weer veel fijner. Jan gaat steeds voorop, want dat is zijn doel, 100km zelf schaatsen. En dat lukt, na 8.54uur komt hij moe maar voldaan over de finish! Heel goed gedaan. Nancy heeft dan 137,5 km geschaatst en gaat nog een rondje. Na 9.41uur komt ook zij voldaan, na 150km over de finish.
Wat een mooie dag. Jammer van de sneeuw, maar dat is ook de charme van buiten in de natuur schaatsen. En als het even niet gaat denken aan alle CFers die altijd moeten afzien. En aan de CFers die vandaag mee schaatsten, 7 mensen die door bikkelen. Waarvan er 1 zelfs de 200km uit schaatst, chapeau! Voor hen en alle andere mensen met CF hebben we dit gedaan. Het schaatsen voor onderzoek. Zodat hopelijk voor alle CFers gezondheid gewoon wordt. Wat is ons sponsorgeld ook goed gegaan. We hebben nu €4751,00 en €4761,00! Er komt hopelijk nog wat bij. Wat zou het mooi zijn als we samen €10.000,00 zouden ophalen! Je kan ons nog helpen op www.skate4air.nl of door je lege flessen in te leveren bij de Coop in Liempde of de Albert Hein in Boxtel en je bon te doneren. Dank je wel als je dit nog gaat doen, maar vooral ook dank je wel aan alle sponsors die ons al hebben gedoneerd! Het is iedere keer een feestje als je ziet dat er weer iets is bij gekomen.

Lieve groeten van Jan en Nancy.

Laatste bericht, ze hebben elk 5000,00 euro opgehaald.

Nieuwsbrief 1-2019
Nieuwsbrief 2-2018
Nieuwsbrief 1-2018
De Zeeuwse Vlieger Vrienden ook aanwezig op Fanö 2017
Nieuwsbrief 2-2017
 
 
Download als PDF