Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 

 Nieuwsbrief 2-2023

 

Vliegervrienden,

Aangezien we nog steeds voorzitterloos zijn schrijven wij hier een algemeen stukje. Zonder voorzitter proberen de secretaris en de penningmeester ieder in hun eigen bijdrage aan de club de vergadereing te leiden. Zo ook het samenstellen van het voorwoord voor het clubblad. De volgende aktiviteiten hebben er tot nu toe plaats gevonden. We moeten wel constateren dat er maar steeds een minimaal aantal leden aanwezig zijn en ook vaak dezelfde. Jammer, want we hebben best hele leuke locaties om te vliegeren en leuke clubprojecten.

8 januari 2023: Nieuwjaarsvliegeren in Baarland. 10 leden aanwezig. Zonnig, maar veel wind. Kort gevliegerd, dus snel naar binnen.

28/1, 11/2, 25/2: bouwmiddagen Swirl in Kamperland. 9 deelnemers. We hadden wel 3 bouwmiddagen nodig om tot een geweldig resultaat te komen. Zie foto laatste pagina.

10 april: 2e Paasdag in Zoutelande. 5 leden aanwezig. Koud, bewolkt, windkracht 4.
Om 13.00 uur begint het te regenen. Jan Dankers doneert zijn quilt aan de vereniging.

29 mei: 2e Pinksterdag in Zoutelande. 9 leden aanwezig. Zonnig, maar veel wind, kracht 5. Weinig vliegers konden de lucht in.

9 juni 2023: jaarvergadering op de camping in Kamperland. Weinig leden aanwezig.

9, 10 en 11 juni: kampeerweekend te Kamperland, 3 caravans, 1 huisje, totaal 8 pers. Prachtig weer, zonnig en een mooi vliegerwindje. De bbq was weer geslaagd, 17 deelnemers.

19 juli Westkapelle: 7 leden aanwezig. Een prachtige dag, windkracht 4 uit zee.
Veel vliegers in de lucht. Veel belangstelling op de dijk.

26 juli Westkapelle: 8 leden aanwezig. Weer een mooie, zonnige dag, windkracht 4 uit zee. De vliegeraars staan meer richting het Polderhuis.

30 juli Zoutelande: deze vliegerdag is afgelast vanwege te harde wind en buien.

We hopen jullie toch ook weer eens ergens te ontmoeten bij komende vliegerdagen.

De vliegers van Joop Nijsse.

De vader van Joop werkte, net als Joop later, bij de Nederlandse Spoorwegen. Toen Joop zo’n jaar of zes was maakte hij voor Joop vliegers.
Hij gebruikte daarvoor mooi stevig bruin pakpapier dat hij van zijn werk mee nam. Dat waren eenvoudige vliegers, een kruis van bamboestokken, een rechthoek met lange staart en ouderwets bruin vlieger touw.
Zo leerde hij Joop vliegeren, meestal buiten de bebouwde kom op Kloetinge. Joop deed dat ook wel eens in de middag pauze in de straat achter de school maar een keer ging het harder waaien en kostte het inhalen hem zo veel tijd dat hij te laat op school verscheen.
Later ging hij grotere vliegers maken met vriendjes en lieten die dan op in het Noordeinde.
Het was een sport om zelf zittend op de fiets je door de vlieger te laten voorttrekken. Wat wel eens gebeurde was dat ze moesten stoppen op de Manneeweg richting de Kattendijksdijk omdat daar hoogspanning kabels stonden.
Toen Joop later op Kats kwam wonen ging hij weer vliegers maken en dat met gekocht en ook van restjes spinakerdoek wat bij een zeilmakerij gehaald werd.
Cobie heeft zijn 1e vlieger genaaid op haar naaimachine, dat was gelijk de laatste keer en moest toen zelf maar achter de machine wat wel goed lukte. Ook toen hij bij de spoorwegen werkte en wel eens op de wachtpost zat bij de overweg bij de Agrimarkt in Goes werd daar wel eens aan vliegers gewerkt.
Bij Katseveer (Zuid Bevelandse kant) waren er regelmatig mensen, waaronder Joop, aan het vliegeren. Deze liefhebbers richtten een vriendenclub op die later op 12 oktober 1986 een officiële vereniging werd met statuten; Zeeuwse Vlieger Vrienden. (www.zeeuwsevliegervrienden.nl). Joop werd ook lid en op zijn lidmaatschapskaart staat nummer 15. Deze vereniging had in haar bloeitijd wel ruim 100 leden, nu is dat teruggelopen tot om en nabij 30. Het lidmaatschap bedraagt nu 20 euro per jaar wat wel voor het hele gezin is.
Wat doet die club zoal?
Men verzorgd vlieger meetings / demonstraties in heel Zeeland, bv. op 30 mei in Cadzand-Bad en voor de leden het jaarlijkse kampeerweekend te Kamperland op de zorgboerderij / camping Catharina Mariahof op 31 mei t/m 2 juni. ( zie de site ).
Op 7 juli weer Clubvliegerdag bij de Brasserie de Landing bij Baarland waar de laatste jaren ook het Nieuwjaars vliegeren gehouden word met warme chocomel.
Alle leden ontvangen een agenda en het is vrijblijvend om daar aan mee te doen.
Er zijn ook wel workshops bij scholen of verenigingen waar men dan met kinderen eenvoudige vliegers maakt die dan ook de lucht in gaan.

Ook Club projecten in het voorjaar waarvoor dan een vlieger of lijnobject uitgekozen word en samen gekeken word hoe het die het beste gemaakt kan worden.
Men leert elkaar dan ook verschillende technieken en verbindingen en het is gezellig.
De club houdt haar jaarlijkse ledenvergadering in buurthuis de Pit in Goes,dat is tegelijk een feestavond met verloting waar ook Cobie graag mee naar toe gaat.
Toen zijn kinderen klein waren en nu met zijn kleinkinderen wordt er nog vaak gevliegerd,vooral dochter Maaike en kleinzoon Finnley waren en zijn daarvoor te porren. Maaike heeft wel eens een wedstrijd met stunt vliegers gewonnen in Cadzand, het ging er dan om wie het best zijn vlieger kon besturen. Prijs: een vlieger!

Wat heb je tegenwoordig nodig om een goede vlieger te maken?
Nylon of spinakerdoek, koolstof of glasfiber stokken, soms in combinatie of alleen met houten stokjes, nylontouw en voor bestuurbare vliegers Dynema of Keflar waar minder rek in zit dan nylon touw wat beter is omdat die vliegers dan beter reageren. Joop haalt zijn materiaal hoofdzakelijk bij een Hobbywinkel met een speciale afdeling voor vliegers bv. in Renesse of Middelburg, ook wel bij Decatlon in Antwerpen.
Inmiddels heeft Joop wel een kleine 40 vliegers op zolder liggen,met één en 2 lijnen en ook diverse lijn objecten om aan de vliegerlijn te hangen.
Het is afhankelijk van de windkracht welke hij kiest om mee te vliegeren.
Men kan wel t/m windkracht 5/6 vliegeren, maar dat kost kracht en het verliezen van de vlieger is dan niet denkbeeldig.
Bij Zoutelande belandde vorig jaar een paar vliegers in zee en de K.N.R.M. heeft toen nog één vlieger gered, de anderen waren reeds gezonken De club heeft de K.N.R.M. later nog bedankt met een donatie van 100 euro hoorden ze op de jaarvergadering van 8 Maart waar dan ook de gemaakte clubprojecten tentoon gehangen worden Nachtvliegeren met letlampjes in de vliegers op AA of 9 volt batterij is altijd een schitterende belevenis.
Cobie gaat meestal mee en beleeft het gebeuren dan vanuit een lekker zittende stoel!
Duidelijk is dat Joop zolang het mogelijk is van zijn hobby zal blijven genieten!!!!!

Dit was een interview voor De Katse Babbels (plaatselijk krantje)

Notulen algemene ledenvergadering Zeeuwse Vliegervrienden gehouden 9 juni 2023 te Kamperland

Aanwezig 7c leden, 5g leden. Afwezig met kennisgeving Maarten Dousi en Henk en Anneke Neels.

 1. Opening.
  Piet heet iedereen welkom op deze vergadering.
 2. Notulen algemene ledenvergadering 10 juni 2022
  Er zijn geen op of aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.
 3. Jaarverslag 2022
  Na een leespauze zijn er geen op- of aanmerkingen.
 4. Financieel jaarverslag
  Anneke heeft vanwege haar afwezigheid een toelichting bij de stukken gedaan. Als er vragen zijn wordt het antwoord later via de mail afgehandeld.
  Er zijn geen inhoudelijke vragen voor de financiële stukken.
  Wel vraagt Jan de Lange of het mogelijk is de posten die al jaren op 0,0 staan of die uit het overzicht van de verlies en winst en balans kunnen worden weggelaten. Dat maakt het overzichtelijker.
  Met ingang van 2023 komt er wel een post bij voor huur en opslag, die is nu ook al opgenomen in de begroting voor 2023.
 5. Verslag kascommissie.
  De kascommissie geeft aan dat het er goed uit ziet. De kascommissie verleent de penningmeester décharge voor het gevoerde beleid.
 6. Begroting 2023
  De begroting wordt onveranderd vastgesteld.
  Ko vraagt of de TR vergoeding niet kan worden afgeschaft.
  Er worden diverse opties besproken en er wordt ook aangegeven dat we deze discussie al eerder hebben gehad.
  Piet geeft aan dat de vergoeding blijf t zoals het nu is, dat is ook in eerdere vergaderingen besloten. Het staat dan iedereen vrij om hem aan de vereniging of aan een ander goed doel te schenken of zelf te houden om er reis- en parkeergeld uit te voldoen. Besloten wordt het zo te laten.
 7. Toelichting van het bestuur op de activiteiten.
  Piet noemt de data op die al bekend zijn en geeft aan dat deze z.s.m. op de website worden vermeld.
  Vliegeragenda:
  19 juli Westkapelle
  26 juli Westkapelle
  29 en 30 juli Cadzand
  30 juli Zoutelande
  9 augustus Westkapelle
  12 augustus Colijnsplaat
  16 augustus Westkapelle
  15 oktober Zoutelande
  Verder wordt nog genoemd dat er nog naar een bouwproject voor van de winter wordt gezocht.
 8. Invulling vacatures.
  Henk Neels heeft zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie. Hij wordt met algemene stemmen aangenomen.
 9. Benoeming leden kascommissie.
  Joop is aftredend, Monique stelt zich beschikbaar. Samen met Judith is de kascommissie compleet.
 10. Toelichting wijziging statuten.
  Er is op papier gezet welke artikelen wijzigen en wat er precies gewijzigd gaat worden. Piet geeft aan dat dit nodig is vanwege de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) en geeft nog een toelichting.
 11. Toestemming vergadering voor wijziging statuten.
  De volgende artikelen in de statuten zijn aangepast:
  Aan artikel 9 is lid 6 aangepast en lid 7 toegevoegd en aan artikel 10 is lid 4 toegevoegd.
  Artikel 20 is uitgebreid.
  De vergadering geeft met algemene stemmen toestemming voor deze wijziging
 12. Rondvraag en sluiting van de vergadering.
  Joop vertelt dat hij een mal voor het maken van vliegers beschikbaar heeft gesteld aan een school van Ostrea. De leerlingen hebben daar 100 vliegertjes gemaakt waarmee het project geslaagd is.
  Verder heeft niemand iets voor de rondvraag.
  Piet bedankt Lex nog voor het aanpassen van de wanden van de party tent en sluit om 20.40 uur de vergadering.

    

Bestuur:
voorzitter:
Vacature

secretaris:
Piet Schrier
Interim penningmeester:
Anneke Neels

Correspondentie:
zie website

ZVV site:
www.zeeuwsevliegervrienden.nl

Contributie:
€ 20,00 per lid, per jaar. Huisgenoten die op het zelfde adres als de leden verblijven, zijn geen contributie verschuldigd.

Sponsors:
Eetcafe Royal Zoutelande
Vliegersportvereniging Cadzand

Banner beheer:
Dick Kuné
Piet Schrier
Jan de Lange
Maarten Dous

Agenda:
Vliegerdata 2023

Westkapelle
16 augustus
11.00 tot 17.00
Zeedijk ter hoogte Polderhuis

Herfstvliegeren
15 oktober
Zoutelande
Langstraat
11.00 tot 16.00

Nieuwsbrief 1-2024
Nieuwsbrief 2-2023
Nieuwsbrief 1-2023
Nieuwsbrief 2-2022
Flyer 2022
 
 
Download als PDF