Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 

 Nieuwsbrief 1-2016

 

Van de voorzitter

Afgelopen maart hebben we weer een verenigingsjaar afgesloten. Wat we ook afgesloten hebben, is een 18-jarige periode van penningmeesterschap van Anneke. Voorwaar geen sinecure om zolang de penningen van een vereniging te beheren. Anneke, namens alle leden, ook via deze weg heel erg bedankt voor al die jaren.

Verder is een nieuw verenigingsjaar begonnen. De eerste activiteit was de feestavond, volgend op de ledenvergadering. Men heeft mij verteld dat het weer gezellig was. Ook de loterijtafels waren weer maximaal gevuld dank zij Noud en Piet, die de prijzen hebben opgehaald bij de diverse winkels.
Een tweede activiteit had plaats moeten vinden op tweede Paasdag: deze is vanwege de stormachtige wind terecht niet doorgegaan. De eerstvolgende activiteit is nachtvliegeren op 8 april bij ‘De Landing’ in Baarland vanaf 19:00 uur. We verwachten jullie!

We hopen, als bestuur, dat we jullie in grote getale kunnen verwelkomen op alle activiteiten in 2016. Deze zijn altijd te vinden op de website van de vereniging. Dat we mekaar spreken en naar elkaar luisteren. Alleen op die manier wordt een vereniging beter en sluit beter aan bij zijn/haar leden.
John.

30 jarig bestaan van de ZVV.

In september hopen wij het 30 jarige bestaan van de vereniging te vieren. Op bescheiden schaal.
Zoals iedereen inmiddels heeft gelezen ben ik gestopt met het penningmeesterschap maar dat houdt dan ook in dat je zaken moet uitzoeken en overgeven aan je opvolger. Dat je daar dan nog wel eens leuke dingen tegenkomt die niet zozeer met de financiën te maken hebben maar wel met het ontstaan van de club komt dan in een jubileum jaar zeker van pas, en aangezien ik nog wel mee blijf werken aan de nieuwsbrief wil ik een aantal dingen dit jaar publiceren. Het eerste document wat ik jullie wil laten zien is van 18 mei 1987, dus september 1986 zijn de ideeën ontstaan.
Kijk op de laatste pagina.

Yes, we did it!

Vrijdagmorgen 29 januari 4.30 uur de wekker. Vandaag gaat het gebeuren. Na vele trainingsuren, klaar maken voor de 100 en 200km op de Weissensee met skate4air. Zou het nu na 5 jaar lukken om de alternatieve Elfstedentocht uit te schaatsen? Gezonde spanning bij iedereen in het hotel. Jan en Marjolein onze super eigen verzorgers/vrijwilligers staan klaar en om 6.30 uur staan we op het ijs. (Nadat Jan even de sneeuw van dichtbij bekeken heeft en de eerste blauwe plek te pakken heeft). Iets voor 7.00 uur staan we aan de start. Nancy vind daar de 11 uur groep, de groep waar het mee moet gaan lukken.

Met lampjes op het hoofd, het is nog donker, klinkt om 7.00 uur het startschot en zijn we vertrokken. Jan rustig aan om in het donker niet te vallen en Nancy meteen lekker vooraan in de groep. Dit heeft ze als opdracht gekregen van Chris en Giselle van duosport. De twee schaatsers die de 11 uur groep begeleiden. Dit is mijn dag, ik plak aan Chris, sorry andere schaatsers die ook vooraan willen, zit de hele dag in mijn hoofd. De rondes zijn 9,1km lang, dat betekend 11 rondes voor 100km en 22 voor de 200km. Als de zon opkomt hebben we een prachtig uitzicht. Heerlijk genieten.
Jan rust iedere ronde (mag ook als je de oudste deelnemer bent!) en krijgt meteen de verzorging van Marjolein en alle andere vrijwilligers. Na 3 rondes heeft de 11 uur groep ook rust. 6 minuten, even wat eten en drinken, wat mee voor onderweg en weer door. Onderweg komen we Jan K. tegen die staat aan de kant om de snelle rijders (die gaan proberen in 7 of 8 uur de 200km te halen), te voorzien van eten en drinken. Steeds even die duim, jullie gaan goed, heerlijk!
Zo gaan we door. Rond 12.30 uur zien we elkaar tijdens een rust moment. Jan heeft 54km en Nancy zit op 100km. Dit is het moment waarop het vorig jaar bij Nancy klaar was, helemaal leeg gereden. Nu zitten we beide nog fit en vol goede moed, naast elkaar op het bankje. Prima moment blijkbaar voor het mediateam om ons te interviewen. Zie https://www.youtube.com/watch?v=KHW4ueGEI4M De glimlach bij Nancy zegt voldoende, het gaat super goed. Volgens Marjolein is er die ‘s morgens op gegaan, steeds groter geworden en de hele dag niet meer afgegaan.

Jan gaat als een diesel door, schaatsen, rusten en weer door. De laatste ronde (nummer 11); moet ik die wel doen, ik wordt moe, maar dan heb ik 100km, dus ja ik ga, iets korter rusten om op tijd te zijn als Nancy de 200km gaat halen. Waarschijnlijk iets te kort gerust, onderweg twee keer duizelig en met nog 300meter te gaan een black out. De skate4air arts komt erbij, onderzoekt Jan en komt tot de conclusie dat het echt door vermoeidheid is en gelukkig verder niets aan de hand. Hierdoor mist Jan wel de finish van Nancy. Zij is ondertussen ook doorgegaan. Tussendoor snelle plaspauze met hulp van Marjolein, (je weet niet hoe fijn dat is!) Ronde 18 t/m 20 worden iets zwaarder, dat is tussen 150 en 180km, maar ook komt dan het einde in zicht, dus dat helpt. Even hulp van David, een duosporter die de 7 uur groep heeft gedaan en daarna de 11 uur groep komt helpen, hij ziet dat ik ergens achteraan zit en trekt me naar voren, gelukkig, weer op de vertrouwde plek achter Chris. Het helpt ook dat ik elk rondje even aan Femke, Rosalie, Martijn en Frank heb gedacht. CFers, die met elk hun eigen verhaal, een extra steuntje kunnen gebruiken. Dan nog 1 keer rust. Lampje weer op het hoofd en de laatste 2 rondes in. Je gaat beseffen dat het moet gaan lukken, de tranen komen even omhoog, maar nee, nee, dadelijk val je. De allerlaatste ronde, mooie zonsondergang en het is weer donker. Op gevoel over de scheuren heen, elkaar oppeppen, we gaan het halen, kom op! Nog 2 km roept Chris en dat is het moment waarop ik val. 1 keer op de hele tocht. Au, au, maar alles doet het nog, David staat meteen mee stil, trekt me weer in de groep en dan de laatste bocht door, nog 1 km, nog 500meter, nog 100….armen omhoog, yes door de finish heen! Groot gejuich, 200km in 11uur en 5 minuten. Marjolein staat klaar met de medaille en ik val in haar armen. Ik ben super blij. Groot dank je wel aan Jan en Marjolein, aan Chris, Giselle en David, aan alle vrijwilligers en de skate4air crew.
Snel naar Jan in de verzorgingstent. Gelukkig, het gaat goed. Hij heeft de finish gemist, voor zichzelf, om officieel de 100km te halen, maar met het extra stuk in de ochtend heeft hij het zeker gehaald en die van Nancy, maar zeg nou zelf, alles is nog heel en weer goed. Dat is toch het belangrijkste!

EN wat ook belangrijk is, we hebben beide meer dan €7000,00 aan sponsorgeld voor dat belangrijke onderzoek naar CF opgehaald. Nou ja, het grootste gedeelte is door Mieke binnen gebracht, ook een dikke dank je wel, chapeau! Dank je wel dus ook aan al onze sponsors. De totale tussenstand is nu €301.455,00. Tot eind februari kan er nog gedoneerd worden, dus wie weet wat het nog gaat worden. Wij zijn in ieder geval trots dat we daar €14.000,00 aan bij hebben gedragen (tot nu).

Volgend jaar weer? Geen idee, eerst hier maar van genieten!

Lieve groetjes Jan en Nancy.

Notulen ledenvergadering Zeeuwse Vliegervrienden dd. 11 maart 2016
Aanwezig: 24 leden:

1. Opening
Om ongeveer 20 uur opent John de vergadering en heet iedereen welkom. Afzegging is binnengekomen van Jan en Mieke Dankers.

2. Notulen van de ledenvergadering dd. 6 maart 2015
Deze worden onveranderd goedgekeurd.

3. Verenigingsjaarverslag 2015
Bij kascommissie staat Monique Verduin, dit moet zijn ‘van der Sluis’. Er worden verder geen op- of aanmerkingen gemaakt over dit document.

4. Financieel jaarverslag
Geen van de leden heeft op- of aanmerkingen op de financiële stukken. KvK-procedure is in werking gezet om het penningmeesterschap over te zetten van Anneke naar Lina.

5. Verslag kascommissie
Joop krijgt het woord en doet verslag. Ze hebben steekproefsgewijs de stukken onderzocht. De penningmeester en het bestuur wordt decharge verleent voor het gevoerde beleid.

6. Begroting 2016
In verband met de te betalen huur voor bijeenkomsten, stelt het bestuur voor om met ingang van 2017 de contributie te verhogen met € 2,50. Voorstel contributieverhoging is aangenomen.

7. Bestuursverkiezing
Periodiek aftredend is Piet. Hij stelt zich weer herkiesbaar. Door tussentijds aftreden van de penningmeester komt er een vacature in het bestuur. Wij hebben geen kandidaten doorgekregen. Ook ter vergadering dient niemand zich aan. Aangezien het niet mag om met 4 mensen beslissingen te nemen, kunnen we twee dingen doen: 5 bestuursleden handhaven en de vijfde blijven zoeken of teruggaan naar 3. De ledenlijst wordt steeds maar korter dus 3 zou zeker een mogelijkheid zijn. Noud heeft inmiddels aangegeven er op termijn mee te willen stoppen. Dat is de derde mogelijkheid, op 5 houden en wanneer de termijn van Noud (2017) erop zit teruggaan naar 3. We laten het zo tot 2017, wanneer Noud afscheid neemt van het bestuur en gaan dan verder met drie.

8. Toelichting van het bestuur op de activiteiten voor 2016
Ook dit jaar zijn er weer de gebruikelijke vliegerdagen. Overal zijn de evenementen te lezen, onder andere in de Nieuwsbrief, de website, eventueel Zeelandnet (moet weer opgestart worden). We hebben inmiddels alweer een aantal uitnodigingen binnen.

9. Benoemen leden kascommissie
Joop is aftredend. Uit de vergadering stelt Judith zich beschikbaar en wordt voor twee jaar benoemd. Jan de Lange blijft reserve.

10. Rondvraag en sluiting
Anneke stelt voor om de school op een of andere manier kunnen bedanken voor het gebruik. Misschien is het een idee om medewerking aan activiteiten te verlenen met de vliegers. Wordt in de volgende bestuursvergadering meegenomen.
Om 20:40 uur wordt de vergadering afgesloten en wordt er met een bloemetje en een bon afscheid genomen van Anneke als bestuurslid en penningmeester. 18 jaar lang heeft ze de financiën van de vereniging behartigd. Anneke bedankt.

    

Bestuur:
voorzitter:
John Peeters
secretaris:
Piet Schrier
penningmeester:
Lina v.d. Laak
Noud v.d. Laak

Correspondentie:
zie website

ZVV site:
www.zeeuwsevliegervrienden.nl

Contributie:
€ 17,50 per lid, per jaar. Huisgenoten die op het zelfde adres als de leden verblijven, zijn geen contributie verschuldigd.

Sponsors:
Koets Hengel & Vliegersport
Langstraat 16-18
4374 AN Zoutelande

Delta Warenhuis
Hoogezoom 194-200
4325 BJ Renesse
Vliegersportvereniging Cadzand

Banner beheer:
Dick Bolle
Piet Schrier
Jan de Lange
John Peeters

Agenda:
Vliegerdata 2016

Nachtvliegeren
8 april
19.00 tot 23.55
Pav. de Landing
Baarland

Vliegeren
5 mei
10.00 tot 17.00 uur
Caricole
Cadzand Bad

2e Pinksterdag
16 mei
11.00 tot 16.00 uur
strandovergang Langstraat
Zoutelande

Kampeerweekend
(alleen voor leden)
10, 11 en 12 juni
Camping Catharina Mariahof
Kamperland

Clubvliegerdag
10 juli
11.00 tot 16.00 uur
Pav. de Landing
Baarland

Westkapelle laat zich zien en horen
20 juli
12.00 tot 17.00 uur
Zeedijk bij Polderhuis
Westkapelle

Vliegeren bij tank
5 augustus
13.00 tot 18.00 uur
Zeedijk
Westkapelle

Caricole
10 tot 17.00 uur
Cadzand-Bad

Vliegeren bij tank
5 augustus
13.00 tot 18.00 uur
Zeedijk
Westkapelle

Zomervliegeren
14 augustus
11.00 tot 16.00 uur
Langstraat
Zoutelande
Nieuwsbrief 1-2020
Nieuwsbrief 2-2019
Nieuwsbrief 1-2019
Nieuwsbrief 2-2018
Nieuwsbrief 1-2018
 
 
Download als PDF