Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 

 Nieuwsbrief 1-2017

 

Van de voorzitter

Zoals jullie gewend zijn, komt na de ledenvergadering/feestavond de eerste Nieuwsbrief met de notulen van de ledenvergadering. Je vindt ze verderop. Wat we zeker ook moeten vermelden is dat Noud afscheid heeft genomen van het bestuur. Sinds maart 2002 is er dus 15 jaar voorbij gegaan met Noud als bestuurslid. Een respectabel aantal jaren. Noud, ook langs deze weg, dank je wel voor al die jaren. Het bestuur gaat nu verder met drie leden, zoals afgesproken in de ledenvergadering in 2016. De feestavond, die er op volgde, was gezellig. Genoeg tijd om te praten en prijzen te winnen. We bedanken Piet en Noud weer voor de moeite die ze genomen hebben om alle aangeschreven winkels weer langs te gaan om de prijzentafels gevuld te krijgen.
Inmiddels is de eerste workshop op de school in Nisse goed verlopen. De kinderen hebben helemaal zelf een vlieger in elkaar gezet en versierd met stripfiguren. Het was voor de drie begeleiders een prima start om te zien hoe alles verliep. Het waren 4 kinderen op een kleine school. Rest nog de vliegermiddag die in de laatste week van maart zal plaatsvinden. Ruimte genoeg om Nisse heen. Dus dat gaat lukken. In april gaat de tweede workshop van start in ’s-Gravenpolder. Dat is een heel wat grotere school. We verwachten dan ook meer deelnemers.
Met de nieuwe sponsor, Eetcafé Royal, zijn er afspraken gemaakt voor wat betreft de kleuren en de grootte van de reclametunnel. We hebben twee leden, Jan Dankers en Jan de Lange, bereid gevonden om samen de tunnel te maken. We hopen hem deze zomer al in de lucht te hebben.
De eerste clubactiviteiten dienen zich al weer aan. We hopen, als bestuur, dat we jullie in grote getale kunnen verwelkomen op alle activiteiten in 2017. Deze zijn altijd te vinden op de website van de vereniging en de Nieuwsbrief. Dat we met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Alleen op die manier wordt een vereniging beter en sluit beter aan bij zijn/haar leden.

John

Wat een mooi avontuur!

Vorig jaar waren er plannen voor skate4air naar het Noorden. Daar hadden wij wel oren naar. Toen de plannen duidelijker werden, waren we meteen enthousiast en schreven we opnieuw in.
De trainingen begonnen weer en we deden mee aan 3 clinics. Het ophalen van sponsorgeld ging door en binnen no time stonden we boven aan bij onze toppers. Maar als het aan ons lag, mochten alle deelnemers ons inhalen, want dan zou iedereen heel veel ophalen.
Het plan om wat eerder te gaan en een stedentrip Stockholm er aan vast te maken was snel gemaakt. Op dinsdagmorgen 7 februari vlogen we met Jan, Mieke, Marjolein en Nancy naar Zweden. Jan K. moest helaas nog wat langer door werken. Wat een mooie stad! Veel gezien en gewandeld, maar ook met een rondvaart boot tussen de eilandjes door. Het was erg koud, de boot moest door de ijsschotsen heen varen. Dat mocht op het Runn meer niet gebeuren!
Donderdag weer naar het vliegveld waar we de andere deelnemers zagen. Met een bus in 2½ uur naar Falun. Best een grote plaats, gelegen aan het Runn meer. We verblijven op Främby Udde, een vakantieparkje met leuke rode Zweedse huisjes en een Pipi Langkous huis direct aan het meer.

Vrijdag gaan we het ijs verkennen. Direct vallen de mooie brede geveegde banen op. We rijden het rondje van 10km en genieten van de mooie omgeving. Dat wordt morgen goed schaatsen! Tijdens het maken van de groepsfoto komt 1 van de vrijwilligsters terug van een stukje schaatsen en ze heeft haar pols gebroken. Helaas is dat ook een mogelijkheid van schaatsen…. Nancy gaat met haar en de arts naar het ziekenhuis. Jan, Jan K, Mieke en Marjolein gaan naar de winter BBQ. Worstjes braden aan het ijs en een breefing voor zaterdag.

Zaterdagmorgen: om te zorgen dat we niet druk bezig zijn met de start als die mooie zonsopgang er is, starten we al om 7.00uur. Vroeger het bed uit dus. De vrijwilligers hebben dan al hard gewerkt, de tent staat klaar en we worden verwelkomt met fakkels naast de baan. Eerst een stukje schaatsen met een lampje op ons hoofd en dan staan we bij de start. Om 7.00uur klinkt de bel en daar gaan we.

Al snel zijn we een groepje van 4. De meeste voor ons en nog een paar schaatsers achter ons. We beginnen met twee keer de grootste ronde. Deze is 16,4km lang (20 zeggen de Zweden). Het gaat heerlijk. Bijna geen wind, waardoor je de -10 niet echt voelt, alleen een beetje aan je gezicht. Na een eerste stop worden we in de tweede ronde ingehaald door de snelste rijders en meteen ook volop aangemoedigd. Dat is het mooie van skate4air. We doen het met z’n alle. We realiseren ons nu pas dat we voor niets eerder ons bed zijn uit gekomen, want het is bewolkt en er is geen zonsopgang te zien…

Dan door met de rondes van 8,3 km. Heerlijk relaxed schaatsen. Omdat ons doel lekker schaatsen is en geen aantal kmers, genieten we volop. Mooi ijs met weinig scheuren, die prima te zien en dus te ontwijken zijn. Tussendoor een foto maken en elke ronde stop bij de tent. Daar worden we opgewacht door alle vrijwilligers, maar vooral door Mieke, Marjolein en Jan K. Hoewel Jan K. speciaal voor de verzorging van de snelle rijders aan de kant staat, krijgen we steeds een duim en glimlach. Zo fijn, die hulp helpt je de dag door.

Jan wil wat langer rusten en het groepje wil door. Wat is het dan fijn dat je huisje naast het ijs staat: hij is even gaan rusten en een douche nemen. Nancy schaatst rustig door met de andere 2 uit het groepje. Er komt wat meer wind, Nancy voelt zich prima en neemt het kopwerk tegen de wind in op zich. Na een paar ronde zit Jan klaar en sluit weer mee aan. Nog een laatste ronde van 8,3km en dan horen we dat we door gaan naar de 5,3km ronde. Dat betekend dat we nog een uur hebben voor de finish. Een laatste stop bij de tent en weer door.
Met 4e hand in hand gaan we onder de finish boog door. We worden opgewacht door alle vrijwilligers en krijgen een medaille en dekentje. Wat een feest. Iedereen is blij. Jan heeft 68,3 km en Nancy 115,1 km (De snelle rijders zijn over de 200 gegaan met 208,5 km!)

Moe maar voldaan gaan we terug naar het huisje. In het Pipi Langkous huis eten we samen en genieten van de eerste foto’s van het media team. Die hebben ons de hele dag gevolgd. Geweldige beelden.

Zondagmorgen roept Marjolein ons vroeg. Daar is de prachtige zonsopgang die we zaterdag hebben gemist! Snel kleren aan en een wandeling. Daarna Zweedse ijsactiviteiten. We worden in groepjes gedeeld en strijden tegen elkaar. Hier zien we de winnaarsmentaliteit van een topsporter. Wat is Jochem Uytdehaage fanatiek! Van levend kegelen, met een band de sneeuwhelling af en kegels om ketsen, naar kleiduif schieten, vuurtje stoken en behendigheidsspel. Als laatste quad rijden over het ijs. Erg leuk allemaal. Dan krijgen we een demonstratie, hoe kom ik uit een wak als je door het ijs zakt. Erg interessant. Er zijn zelfs 3 helden onder ons die het ook proberen. Wij kijken wel toe…
Maandag moeten we dan toch echt weer naar huis.
Het was een super mooi avontuur. Zelf heel erg genoten en meteen ook nog heel veel geld opgehaald voor het onderzoek naar taaislijm ziekte. Daar is het tenslotte allemaal om begonnen. Sponsors dank je wel. We hebben samen €15.480,00 opgehaald, vooral mogelijk gemaakt door ons mam. Er is geen supermarkt in de omtrek die niet door haar bezocht is! Het totaal bedrag is nu €392.395,00. Het streefbedrag is €400.000,00 dus we zijn op de goede weg. Zie ook www.skate4air.nl Als je meer foto’s wilt zien kijk dan op http://live.skate4air.nl/
Lieve groeten van Jan en Nancy.

Notulen algemene ledenvergadering Zeeuwse Vlieger Vrienden gehouden op 10 maart 2017 te Goes
Aanwezig: 21 leden:

1. Opening
De voorzitter opent om 20.05u de vergadering en heet een ieder welkom. Met kennisgeving afwezig: Jan en Mieke Dankers, Henk en Anneke Neels, Eddie van Leeuwen en Geert Verbanck, Gerrie Enninga.
Hij merkt op dat het aantal leden ieder jaar iets minder wordt. Er zijn nu 30 C-leden.

2. Notulen van de ledenvergadering 11 maart 2016
De notulen worden onveranderd goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2016
Het verenigingsjaarverslag wordt onveranderd goedgekeurd.

4. Financieel jaarverslag 2016
Geen van de leden heeft op- of aanmerkingen op de financiële stukken.

5. Verslag kascommissie
Monique doet verslag en verleent de penningmeester en het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.

6. Begroting 2017
Geen vragen of opmerkingen.

7. Bestuursverkiezing
Aftredend is Noud van der Laak, hij stelt zich niet herkiesbaar. Op de vorige ledenvergadering is er door de leden gekozen om het aantal bestuursleden terug te brengen naar 3. We hebben dus nu geen verkiezing nodig. Het bestuur bestaat nu uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

8. Toelichting van het bestuur op de activiteiten voor 2017
8.1
Het zag er naar uit dat 2018 het einde zou zijn van een deel van ons sponsorgeld. Sjaak Koets is gestopt met zijn zaak. De zaak gaat verder met een nieuwe baas. We zijn naar zijn receptie geweest en hebben een cadeau aangeboden namens jullie. Sjaak heeft gezorgd dat het sponsordeel over genomen wordt. We hebben kennis gemaakt met onze nieuwe sponsor Eetcafé Royal en wat afspraken gemaakt over een reclametunnel. Hij ziet hem het liefst deze zomer al boven Zoutelande.
8.2
Verder start aanstaande woensdag de eerste workshop op de basisschool in Nisse. Zoals jullie hebben kunnen lezen in de nieuwsbrief bestaat het uit twee onderdelen van een uur ongeveer. Eerste deel is bouwen, tweede deel is vliegeren. In april staat er nog een in ‘s-Gravenpolder op het programma.
8.3
Nieuwe activiteit is om op zondag bij het Goese Sas samen een vliegertje op te laten als je er zin hebt om zodoende andere vliegeraars te ontmoeten en wat nieuwtjes uit te wisselen.
8.4.1
De datums voor het vliegeren zullen op de site en in de nieuwsbrief worden gepubliceerd.

9. Benoemen leden kascommissie
Monique verlaat de kascommissie. Jan de Lange komt de kascommissie versterken.

10. Rondvraag en sluiting
10.1
Jan de Lange vraagt hoe de school bedankt is voor het jarenlange gebruik van een ruimte voor de workshops. We hebben de school een brief gestuurd om te bedanken en aangeboden om hun schoolactiviteiten te ondersteunen met een vliegergebeuren in welke vorm dan ook. Ze hebben reeds geantwoord dat ze daar gebruik van zullen maken.
10.2
Freek Hofsteenge vraagt wat er bedoeld wordt met tunnel. Piet legt uit wat we voor ogen hebben.

Als de vergadering is afgesloten, wordt er afscheid genomen van bestuurslid Noud. Hij was lid van het bestuur sinds maart 2002. Vanaf nu is hij een gewoon lid van de vereniging, maar met een VVV-bon en een fles wijn.

Het bestuur

    

Bestuur:
voorzitter:
John Peeters
secretaris:
Piet Schrier
penningmeester:
Lina v.d. Laak

Correspondentie:
zie website

ZVV site:
www.zeeuwsevliegervrienden.nl

Contributie:
€ 20,00 per lid, per jaar. Huisgenoten die op het zelfde adres als de leden verblijven, zijn geen contributie verschuldigd.

Sponsors:
Koets Hengel & Vliegersport
Langstraat 16-18
4374 AN Zoutelande

Delta Warenhuis
Hoogezoom 194-200
4325 BJ Renesse

Vliegersportvereniging Cadzand

Banner beheer:
Dick Bolle
Piet Schrier
Jan de Lange
John Peeters

Agenda:
Vliegerdata 2017

Herfstvliegeren
1 oktober
11.00 tot 16.00 uur
Langestraat
Zoutelande

One sky, one world
8 oktober
11.00 tot 16.00 uur
Middelste overgang ivm.kustmarathon.

Caricole
15 oktober
Herfstvliegeren
10.00 tot 17.00 uur
Cadzand - Bad

Nachtvliegeren
20 oktober
19.00 tot 24.00 uur
Het Goese Sas
Wilhelminadorp

Flyer 2022
Nieuwsbrief 1-2022
Nieuwsbrief 1-2021
Nieuwsbrief 2-2020
Nieuwsbrief 1-2020
 
 
Download als PDF