Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 

 Nieuwsbrief 1-2018

 

Van de voorzitter

Op 9 maart hebben we 2017 afgesloten in de ledenvergadering. Een goed bezochte vergadering, het ledental in ogenschouw genomen. We hebben afscheid genomen van onze penningmeester, die het penningmeesterschap moeilijk kon combineren met haar andere taken. We hebben Anneke bereid gevonden om interim-penningmeester te zijn. We zijn haar zeer dankbaar. Wordt vervolgd dus.

De vereniging wordt kleiner en kleiner, ieder jaar weer. Maar we blijven de activiteiten doorzetten om het leven er in te houden. Liever een harde kern, dan helemaal geen kern. Het bestuur gaat er mee door, jullie ook? Aan de loterijprijzen was het overigens niet te merken dat de vereniging minder leden telt. Noud en Piet hebben weer hun best gedaan om de prijzen op tafel te krijgen. Dank je wel hiervoor! Yolanda, Marja, Dick en Piet wil ik bedanken voor het in goede banen leiden van de loterij. Een stemversterking bleek niet overbodig te zijn. We gaan er volgend jaar weer voor zorgen dat die er is.

Er zijn weer genoeg activiteiten gepland, dus zien we elkaar vast weer op een vliegerplek waar de vliegers de lucht gaan versieren of ergens waar we te gast zijn. Inmiddels zijn de vergunningen voor Zoutelande geregeld en kunnen we weer buitendijks onze spullen brengen en halen. Wel zorgen dat je een vergunning in de auto hebt. (het doorgeven ervan gebeurt op de parkeerplek bij de sportvelden) Als er communicatie nodig om een vergunning te krijgen, is hier Piets mobiele nummer 06 12813090. Rest mij om iedereen een goed verenigingsjaar toe te wensen. Is er iets, praat erover. Alleen op die manier wordt onze club beter.

John

Wat zijn we hard aan het werk!!!

Fijne paasdagen.

Het lente gevoel bij de minicamping.

Mededelingen

De barbecue wordt dit jaar voor het eerst in eigen beheer verzorgd. We kopen dus zelf in. Verder heeft het bestuur besloten om dit jaar de kosten van de barbecue te betalen uit de gedoneerde TR-vergoeding. U hoeft niet te komen kamperen om mee te kunnen doen met de barbecue. Het enige wat u moet doen is het aantal personen op tijd opgeven bij de secretaris.

De vliegerdata voor Westkapelle zijn bekend: 2 mei, 25 juni en 3 of 4 augustus (die datum is nog niet zeker). Je kunt daar aan de buitenzijde heerlijk vliegeren op de buitenkant van de dijk. De vliegers worden met zandzakken op het asfalt neergezet. Het strand is dichtbij of de organisatie zorgt voor een pallet met zandzakken. Veel bekijks.

Notulen algemene ledenvergadering Zeeuwse Vlieger Vrienden gehouden op 9 maart 2018 te Goes

Aanwezig 24 leden

1. Opening
John heet iedereen hartelijk welkom op de ledenvergadering 2018. We hebben afmeldingen gekregen van Gerrie Enninga en René Baremans

2. Notulen algemene ledenvergadering 10 maart 2017
De notulen van 10 maart 2017 worden onveranderd goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2017
Het verenigingsjaarverslag wordt onveranderd goedgekeurd.

4. Financieel Jaarverslag
Er zijn geen opmerkingen gemaakt of vragen gesteld over het financieel verslag. Lina merkt op dat we een goed jaar hebben gedraaid, financieel gezien.

5. Verslag kascommissie
De kascommissie verleent decharge aan de penningmeester voor het gevoerde beleid.

6. Begroting 2018
Ook de begroting wordt aanvaard door de ledenvergadering.

7. Bestuursverkiezing
In de laatste nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat Lina, in verband met moeilijk te combineren werkzaamheden, het penningmeesterschap neerlegt. Ook werd er toen gevraagd of u na wilde denken over eventuele oplossingen hiervoor. We hebben van jullie geen suggesties gehad. Piet en ik zijn van mening dat we dan maar één mogelijkheid overhouden. Die willen we jullie voorleggen. Ons inziens kunnen we alleen terugvallen op iemand die al eerder deze taak heeft vervuld, alleen dan wel in een bijzondere constructie. We zijn bij Anneke op bezoek geweest en hebben het volgende voorstel voorgelegd: Anneke beheert de financiën, stelt maandelijkse overzichten op en de jaarstukken voor de ledenvergadering, maar is niet aanwezig op bestuursvergaderingen. Alle communicatie kan plaatsvinden via telefoon en mail. Piet ontvangt alle rekeningen en doet alle betalingen. In naam komt Anneke wel op de papieren van de Kamer van Koophandel te staan. Anneke wil graag iemand wegwijs maken in de financiële administratie. Marja stelt zich beschikbaar als reserve penningmeester en zal door Anneke ingelicht worden.

8. Toelichting van het bestuur op de activiteiten voor 2018
Alle activiteiten zijn terug te vinden in de zijkolom van de Nieuwsbrief en verschijnen op de website. Voor de activiteiten in Zoutelande hebben we besloten twee vergunningen aan te vragen die doorgegeven kunnen worden na overleg, zodat er buitendijks geladen en gelost kan worden. Voorstel van Jan de Lange om de kosten van de vergunningen van de TR- vergoeding te betalen. Het bestuur gaat ook aan de winkeliersvereniging en onze sponsor vragen om een bijdrage in de kosten voor de vergunningen. Wij hebben al weer een aantal activiteiten achter de rug: het nieuwjaarsvliegeren, het winterproject o.l.v. Dick Bolle en gisteren is de eerste workshop sleetje bouwen en vliegeren in Heinkenszand begonnen. Van die workshops doen we er 4 op een jaar hebben we afgesproken: twee in het voorjaar en twee in het najaar. We vinden het als vereniging belangrijk om het vliegeren door te geven aan de volgende generatie. We doen dit in de gemeente Borsele als naschoolse activiteit. Bons organiseert dat. Wij hebben daar afspraken mee gemaakt. Er moeten minimaal 4 inschrijvingen zijn om door te laten gaan en maximaal 12.

9. Benoeming leden kascommissie
Jan is vorig jaar benoemd en dus nemen we afscheid van Judith. Monique stelt zich weer beschikbaar.

10. Rondvraag en sluiting van de vergadering
Niemand maakt gebruik van de rondvraag

Tot slot nemen we afscheid van Lina als penningmeester met een bon en een bos bloemen.

Wat ziet het geel.

Gezien op minicamping.

Die vervelende bomen af en toe.

Nog steeds niet gelukt.

Vele handen...

Ziet er weer gezellig uit.

    

Bestuur:
voorzitter:
John Peeters
secretaris:
Piet Schrier
Interim penningmeester:
Lina v.d. Laak

Correspondentie:
zie website

ZVV site:
www.zeeuwsevliegervrienden.nl

Contributie:
€ 20,00 per lid, per jaar. Huisgenoten die op het zelfde adres als de leden verblijven, zijn geen contributie verschuldigd.

Sponsors:
Eetcafe Royal Zoutelande
Vliegersportvereniging Cadzand

Banner beheer:
Dick Kuné
Piet Schrier
Jan de Lange
John Peeters

Agenda:
Vliegerdata 2018

Paasvliegeren
2 april
11.00 tot 16.00 uur
Langestraat
Zoutelande

Westkapelle
2 mei
Lentevliegeren
10.00 tot 16.30 uur
Polderhuis

Caricole
10 mei
Lentevliegeren
10.00 tot 17.00 uur
Cadzand - Bad

Vliegerfeest Renesse
19, 20, 21 mei
10.00 tot 18.00 uur
Strandpaviljoen Our Seaside

Pinkstervliegeren
21 mei
11.00 tot 16.30 uur
Langstraat Zoutelande

Kampeerweekend
8, 9, 10 juni
Catharina Mariahoeve
Kamperland

Westkapelle Zee en kijkdag
25 juli
11.00 tot 18.30 uur
Polderhuis

Zomervliegeren
28 en 29 juli
10.00 tot 18.00 uur
Caricole Cadzand-Bad

Westkapelle Dijkfeest
1, 2 en 3 augustis
14.00 tot 18.00 uur
Bij Tan

Nieuwsbrief 1-2024
Nieuwsbrief 2-2023
Nieuwsbrief 1-2023
Nieuwsbrief 2-2022
Flyer 2022
 
 
Download als PDF