Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 

 Nieuwsbrief 1-2019

 

Van de voorzitter

Op 8 maart jongstleden hebben we het verenigingsjaar 2018 afgesloten. Een vergadering die door 5 leden minder werd bezocht dan vorig jaar. De trend zet zich door. We zien het ook aan het aantal leden. In de vergadering hebben we aan Anneke gevraagd wat haar ervaringen zijn met de afgesproken manier van het penningmeesterschap. Ze was er tevreden mee en wilde er mee doorgaan. De afgesproken back-up blijft dat totdat Anneke aangeeft er mee te willen stoppen.
Wat waren er veel prijzen. Noud en Piet en anderen, die wat bijgedragen hebben, hebben hun best weer gedaan. Aanvankelijk bleek dat de spoeling wel eens dun zou worden, maar dat is gelukkig tegengevallen. 4 volle tafels met prijzen. Er waren zelfs prijzen uit het Verenigd Koninkrijk waar onze leverancier van spinnakerdoek is gehuisvest. Piet en Noud en alle anderen hartelijk dank voor jullie werk. We hopen volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen.
Ook hebben we de reeds geplande vliegerbijeenkomsten doorgenomen. Daar gaan we elkaar weer ontmoeten en genieten van andermans creaties in de lucht. De vergunningen om buitendijks te kunnen lossen en laden worden weer aangevraagd, zodat we op tweede paasdag onze spullen zonder gehijg de lucht in kunnen gooien.
Blijft nog over om jullie allen een mooi verenigingsjaar toe te wensen. Als je een idee hebt, een klacht of iets anders, kom met ons praten, stuur een mail, bel ons. Op die manier wordt de club hechter!

John

Banner

Na 15 jaar trouwe dienst is de grote banner aan renovatie toe. Diverse kleuren zijn gescheurd, alleen de gele kleur kan nog wat jaren mee. Het doek is al besteld en binnengekomen. We gaan de banner ook inkorten naar 6 meter (dan is het restant van de hengel nog te gebruiken) en de hengelstok komt aan de rechte kant van het doek. De hengel brak diverse malen in de bocht. Aan die rechte kant is ook makkelijk een aantal tentstokken te steken in de toekomst.
Op 18 mei willen we de renovatie ter hand nemen in de kantine van de camping in Kamperland. Als je daar aan mee wilt werken, geef je dan op bij Piet of John. Vanaf half 2 is de kantine geopend met gratis koffie!

Barbecue tijdens het kampeerweekend

Als je niet komt kamperen, is er ook de mogelijkheid om te komen barbecueën op zaterdagavond. Wij willen de barbecue om ± 17.00 uur aan gaan steken. Een gezellige avond met bijvoorbeeld daarvoor nog een paar uur vliegeren en erna verlicht vliegeren of gezellig in de grote tent nog wat na kletsen met vliegervrienden. Wil je dat? Geef je dan op bij Piet voor alleen de barbecue. Doe dat voor 22 mei in verband met de inkoop van de barbecue-ingrediënten. De barbecue is evenals vorig jaar GRATIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Winterproject 2019 de Squid

Dit is ‘m dan. De nieuwe clubvlieger: gemaakt door Henk en Piet. Lengte 5,6 m. Met lijnen tot aan de wartel is de afmeting 11 m. Deze Squid is ontworpen door Ivo van Olmen. In een workshop van Ivo in november 2018 hebben Piet en John met de aanwezige mallen een grote Squid uitgesneden en het bestand van de kleine Squid is via de digitale weg bij ons gekomen. In totaal zijn er 9 Squids gebouwd: 3 grote en 6 van 3 meter. Mogelijk komt het aantal nog op 10. Met dit aantal van 10 binnen de club, mogen we dit winterproject rekenen tot één van de zeer succesvolle!
Eind januari kwamen we voor de eerste keer bij elkaar in de kantine van camping Catharina Mariahof in Kamperland. Onder leiding van Piet en John werd er aangevangen met de bouw. Er waren twee kleine Squids aanwezig op de eerste bijeenkomst. Deze werden uitgebreid bekeken. Een aantal heeft gebruik gemaakt van de aanwezige mallen en anderen hebben de maten opgenomen en zelf thuis de mallen gemaakt. Samen met de koffie/thee was het een gezellige middag. Met de gemaakte bagage ging men huiswaarts om de boel uit te snijden en een aanvang te maken met het in elkaar zetten.
Op de tweede middag, veertien dagen later, waren er al resultaten te zien. Ook werden er oplossingen voor ondervonden problemen besproken, waar een ieder weer zijn voordeel mee kon doen. Al met al twee gezellige middagen. Op de ledenvergadering/feestavond hingen er 9 Squids aan de toneelgordijnen te pronken.
Het project binnen dit winterproject om samen een clubvlieger te maken, is toch geslaagd te noemen. Ook al waren er maar twee deelnemers om de clubsquid te maken. Volgend jaar willen we weer zo’n project doen om weer een clubvlieger te maken. Het plan bestaat om een octopus van 9 meter te maken met een aantal clubleden. Er kunnen er veel meedoen: er zijn 8 vangarmen aan zo’n octopus en een lijf. Dus ……

Notulen algemene ledenvergadering Zeeuwse Vlieger Vrienden gehouden op 8 maart 2019 te Goes

Aanwezig 19 leden

1. Opening
John heet, om 20:15 u, iedereen hartelijk welkom op de ledenvergadering 2019. We hebben afmeldingen gekregen fam. Dankers. John merkt op dat het ledental op de vergadering daalt. Alleen de harde kern is er!

2. Notulen algemene ledenvergadering 10 maart 2017
De notulen van 9 maart 2018 worden onveranderd goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2018
Jan de Lange vraagt waarom er in de kop Goes staat achter het IBAN-nummer? Piet antwoordt dat de vereniging daar is gevestigd. Het verenigingsjaarverslag wordt onveranderd goedgekeurd.

4. Financieel Jaarverslag
Jan de Lange vraagt wat Bons is? John legt uit dat dat de naam is van de naschoolse activiteiten in de gemeente Borsele. We gaan proberen in een andere gemeente workshops ‘vlieger bouwen’ te geven. Piet heeft geïnformeerd en zegt dat dat in Vlissingen/Souburg niet mogelijk is voor ons omdat de groepen hele jaarklassen zijn. Dat is te groot voor ons. Wij werken alleen met groepen tot 12 personen.
Verder over de financiën geen vragen of opmerkingen.

5. Verslag kascommissie
Na controle van de financiën verleent de kascommissie, Monique Verduin en Jan de Lange, décharge aan de penningmeester voor het gevoerde beleid.

6. Begroting 2019
Ook de begroting wordt onveranderd aanvaard door de ledenvergadering.

7. Toelichting van het bestuur op de activiteiten voor 2019
Alle activiteiten zijn terug te vinden in de zijkolom van de Nieuwsbrief en verschijnen t.z.t. op de website. Ook wordt een papier uitgedeeld waarop de bijeenkomsten staan van 2019, voor zover ons bekend. De vergunningen die aangevraagd zijn om buitendijks te laden en te lossen gaan goed. Het doorgeven verloopt naar wens. Dhr Melis van Eetcafe Royal vergoed deze volledig!
We hebben al een aantal activiteiten gehad dit jaar:

  • Nieuwjaarsvliegeren bij de Landing, waarbij onverwacht een aantal West-Brabanders aanwezig waren.
  • Het winterproject waarvan u de resultaten ziet in de zaal. De grote Squid met de rode tentakels is een nieuwe clubvlieger gemaakt door Henk en Piet. We proberen dat in 2020 weer te doen met een Octopus van 9 meter.
  • De rood/gele Fauchi (draak) is aangeschaft door de vereniging omdat lijnversiering tegenwoordig een groter schouwspel biedt dan de vliegers erboven. We gaan daar in mee.

8. Benoeming leden kascommissie
Jan is aftredend en Monique stelt zich weer beschikbaar. Met de aanmelding van Judith is de kascommissie weer compleet.

9. Rondvraag en sluiting van de vergadering
Niemand maakt gebruik van de rondvraag, zodat de vergadering 0m 20:50 u gesloten wordt.

    

Bestuur:
voorzitter:
John Peeters
secretaris:
Piet Schrier
Interim penningmeester:
Anneke Neels

Correspondentie:
zie website

ZVV site:
www.zeeuwsevliegervrienden.nl

Contributie:
€ 20,00 per lid, per jaar. Huisgenoten die op het zelfde adres als de leden verblijven, zijn geen contributie verschuldigd.

Sponsors:
Eetcafe Royal Zoutelande
Vliegersportvereniging Cadzand

Banner beheer:
Dick Kuné
Piet Schrier
Jan de Lange
John Peeters

Agenda:
Vliegerdata 2019

Paasvliegeren
22 april
11:00 tot 16:30 uur
Langstraat
Zoutelande

Hemelvaartsdag
1 mei
10:00 tot 17:00 uur
Caricole
Cadzand-Bad

Vliegeren
30 mei
10:00 tot 17:00 uur
Polderhuis
Westkapelle

Kampeerweekend
31 mei, 1 en 2 juni
Zorgboerderij
Kamperland

Pinkstervliegeren
10 juni
11:00 tot 16:00 uur
Langstraat
Zoutelande

Clubvliegerdag
7 juli
11:00 tot 16:00 uur
Baarland
Zomervliegeren
27 en 28 juli
11:00 tot 16:00 uur
Langstraat
Zoutelande

Vliegeren
31 juli
10:00 tot 16:30 uur
Polderhuis
Westkapelle

Zomervliegeren
4 augustus
11:00 tot 16:00 uur
Langstraat
Zoutelande

Vliegeren
21 augustus
10:00 tot 16:30 uur
Polderhuis
Westkapelle

Vliegeren
12 oktober
10:00 tot 16:30 uur
Polderhuis
Westkapelle

Nieuwsbrief 1-2024
Nieuwsbrief 2-2023
Nieuwsbrief 1-2023
Nieuwsbrief 2-2022
Flyer 2022
 
 
Download als PDF