Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 

 Nieuwsbrief 1-2020

 

Van de voorzitter

Een dikke maand geleden waren we bijeen in een geïmproviseerd zaaltje van ‘De Pit’ in de Wilhelminaschool. We konden toen niet vermoeden wat er boven ons hoofd zou hangen.
Na een korte ledenvergadering kon de feestavond van start. Met twee loterijrondes, zoals we dat gewend zijn en een hoop gepraat. De prijzen zijn traditioneel verzameld door Noud en Piet, waarvoor onze hartelijke dank op zijn plaats is. Bij deze! Gezellig was het ook. Van het ‘jassen passen’ werd veel gebruik gemaakt. In totaal is er voor 20 jassen de maat opgeschreven die avond. Dat vinden wij veel!
Er is aardig wat veranderd in korte tijd. Het hele clubprogramma is afgelast. Alle vliegerafspraken tot 1 juni zijn geannuleerd. Alle bouwzaken van de club aan de kant geschoven. Ik hoop dat de bouwzaken bij jullie thuis onverminderd doorgang hebben gekregen. Plotseling thuis zeeën van tijd!
Wat ook door is gegaan, is de opdracht aan Capello om met de jassen te starten. Na een proefdruk te hebben gekregen en na goedkeuring van het bestuur, is het in gang gezet op 6 maart. Inmiddels staan ze bij mij thuis boven op zolder. Ook te wachten tot 1 juni. Ook wachten we met betalen. Mochten we over 2 maanden weer wat vrijgelaten worden en kunnen gaan vliegeren, dan krijgen jullie bericht met het verzoek om de betaling te doen. Maar ze zijn heel mooi geworden. Een foto zie je verder op in de Nieuwsbrief.
Ik heb aan de activiteiten coördinator van de gemeente Borsele doorgegeven dat we stoppen met de workshop “Vliegers bouwen”. De aanvragen liepen terug en we hadden alle scholen uit de gemeente wel gehad. Zoals eerder al bericht is het in andere gemeenten voor ons niet mogelijk om die workshop te geven omdat ze daar met hele klassen werken en dat is voor ons te veel om in 1 uur een vlieger gebouwd te krijgen.
Blijft nog over om jullie allen toch een mooi verkort verenigingsjaar toe te wensen. Als je een idee hebt, een klacht of iets anders, kom met ons praten, stuur een mail, bel ons. Op die manier wordt de club hechter!

John

Bluuf veilig, bluuf thuus!

Pasmomentje

Even keuren

Mannelijk inzicht.

En dit is eindresultaat.

De mini bestuurtafel.

Notulen algemene ledenvergadering Zeeuwse Vlieger Vrienden gehouden op 28 februari 2020 te Goes

Aanwezig 21 leden

 1. Opening
  John heet, om 20:05 u, iedereen hartelijk welkom op de ledenvergadering van 2020.
 2. Notulen algemene ledenvergadering 8 maart 2019
  De notulen van 8 maart 2019 worden onveranderd goedgekeurd.
 3. Verenigingsjaarverslag 2019
  Het verenigingsjaarverslag wordt goedgekeurd. Er is een fout geconstateerd: bij de opsomming van de activiteiten staat 2018, dat moet zijn 2019.
 4. Financieel Jaarverslag
  De penningmeester deelt mee dat de rente van 2018 en 2019 nog niet zijn opgenomen in de boeken. Wordt onveranderd goedgekeurd.
 5. Verslag kascommissie
  In de ledenvergadering van 28 februari is de voorzitter vergeten punt 5 van de agenda aan de orde te stellen. Niemand heeft het gemerkt of wel gemerkt, maar niets gezegd om dit recht te trekken. Ik kwam er achter toen ik bezig was de notulen van uit te werken. Ik heb toen contact gezocht met beide leden van de kascommissie en hun schriftelijk de vragen gesteld die nodig zijn om de penningmeester décharge te verlenen. Beiden gaven de penningmeester een compliment voor het bijhouden van de financiën. Beiden hebben de déchargebrief bij de penningmeester ondertekend. Ook deze brief was ter vergadering.
 6. Begroting 2020
  Ook de begroting wordt onveranderd aanvaard door de ledenvergadering.

Ingespannen volgen van de vergadering.

 1. Toelichting van het bestuur op de activiteiten voor 2019
  Alle activiteiten zijn terug te vinden in de zijkolom van de Nieuwsbrief en verschijnen t.z.t. op de website. Ook via de Whatsapp-groep zal een aankondiging oproepen om de activiteit bij te wonen. Een tweetal activiteiten zijn al afgerond. We hebben al een aantal activiteiten gehad dit jaar:
  • Nieuwjaarsvliegeren bij de Landing, waarbij niet geheel onverwacht een aantal West-Brabanders aanwezig waren.
  • Het winterproject waarvan u wat resultaten ziet in de zaal. Het tweede deel van het winterproject is Polyp de octopus (8 meter). In maart starten we hiermee op woensdagen. Er wordt gevraagd of er nog een paar mensen willen meehelpen: Joop en Henk doen mee.
 2. Benoeming leden kascommissie
  Monique is aftredend en Judith stelt zich weer beschikbaar. Met de aanmelding van Jan is de kascommissie weer compleet.
 3. Rondvraag en sluiting van de vergadering
  Niemand maakt gebruik van de rondvraag, zodat de vergadering om 20:30 u gesloten wordt nadat John de leden bedankt heeft voor de inbreng.

Andermans werk bewonderen.

Feestavond

Gezellig kletsen

Een klein deel van de prijzen.

Zoals bij iedereen, staat het leven vreselijk op zijn kop, dus zo ook bij ons.
Ikzelf ben al weken niet meer in wat voor winkel dan ook binnen geweest. Zelf het dorp ga ik niet in. De polder en zeedijk zijn nu mijn uitwijkmogelijkheden.Heerlijk samen met Benthe en natuurlijk ook met Henk als hij tijd en zin heeft.
De telefoon is op het moment mijn beste vriendin en wat ben ik super blij met whattsapp. Leer weer nieuwe toepassingen te gebruiken. Nooit te oud om te leren!!
Zo doe ik op het moment mijn Mensendieckoefeningen via de video van whattsapp, wat af en toe dol dwaze situaties oplevert waardoor er vreselijk gelachen wordt. Tot tranen aan toe. Gelukkig kunnen we dat nog en hoeven we geen mondkapjes op.
Ik en de meeste van jullie zijn denk ik enorm blij dat we geen monkapjes hoeven te dragen en we in elk geval nog een frisse neus kunnen halen op rustige plaatsen en momenten.
Gelukkig heb ik hobby”s, anders zou ik het toch wel moeilijk vinden.
Ik wens iedereen toch fijne paasdagen en geduld en wijsheid toe, om de komende tijd door te komen.
Misschien tot ziens in juni en anders wanneer het weer mag.

Anneke

    

Bestuur:
voorzitter:
John Peeters
secretaris:
Piet Schrier
Interim penningmeester:
Anneke Neels

Correspondentie:
zie website

ZVV site:
www.zeeuwsevliegervrienden.nl

Contributie:
€ 20,00 per lid, per jaar. Huisgenoten die op het zelfde adres als de leden verblijven, zijn geen contributie verschuldigd.

Sponsors:
Eetcafe Royal Zoutelande
Vliegersportvereniging Cadzand

Banner beheer:
Dick Kuné
Piet Schrier
Jan de Lange
John Peeters

Agenda:
Vliegerdata 2020

Paasvliegeren
13 april
Afgelast

Westkapelle
Woensdag 29 april
Afgelast

Hemelvaartsdag
21 mei
Cadzand-Bad
Afgelast

Onder voorbehoud
Pinkstervliegeren
1 juni
11.00 to 16.00
Langstraat Zoutelande

Kampeerweekend
5/6 & 7 juni
Zorgboerderij
Kamperland

Westkappele
8 juli
11.00 tot 16.30
Zeedijk

Zomervliegeren
25 juli
10.00 tot 17.00
Caricole
Cadzand-Bad

Westkapelle
Woensdag 29 juli
11.00 tot 16.30
Polderhuis

Zomervliegeren
2 augustus
11.00 tot 16.00
Langstraat
Zoutelande

Westkapelle
Woensdag 19 augustus
11.00 tot 16.30
Polderhuis
Nieuwsbrief 1-2024
Nieuwsbrief 2-2023
Nieuwsbrief 1-2023
Nieuwsbrief 2-2022
Flyer 2022
 
 
Download als PDF