Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 

 Nieuwsbrief 1-2021

 

Van de voorzitter

Alweer bijna een coronajaar achter de rug. Hoeveel nog? Nu staan we er, na vaccinatie, anders in. Er was meer mogelijk. Toch hebben we steeds een aantal regels, tijdens de bijeenkomsten, door het jaar meegenomen.
Ook hebben we weer meer kunnen vliegeren dan in 2020. Dat heeft natuurlijk met ‘het buiten zijn’ te maken. Wat we ook buiten gedaan hebben, is de ledenvergadering. Dat moest ook wel gebeuren. U vindt de notulen hiervan in deze Nieuwsbrief. En we zijn in staat geweest om wat voor de vereniging te verdienen middels een aantal demonstraties. En als dan de uitgaven meevallen, ondanks doorlopende kosten zoals de verzekering, komen we er toch positief uit.
Zelf heb ik er, door omstandigheden, deze zomer niet veel van meegemaakt. En dan nu weer een “avondlockdown”. Laten we hopen dat een en ander zich snel ‘op zal lossen’. We hebben toch al een activiteit gepland in het nieuwe jaar, namelijk het nieuwjaarsvliegeren. In de agenda vindt u de datum en de plaats waar gevlogen gaat worden. Ook hebben we een winterproject gepland. We gaan een lijnversiering maken, het is de olifant van Henk. Henk gaat de bouwmiddagen ook begeleiden. Verderop in de Nieuwsbrief vindt u de benodigdheden om eventueel aan te schaffen en de data vindt u in de agendakolom. Opgeven hiervoor kan bij Piet.
Voor de maand december wenst het bestuur u fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling.

John

Nieuwjaarsvliegeren 8 januari 2012.

Notulen algemene ledenvergadering Zeeuwse Vlieger Vrienden gehouden op 27 augustus 2021 te Kamperland

Aanwezig 10 c-leden

 1. Opening
  John heet iedereen hartelijk welkom op de ledenvergadering van 2021 op een bijzondere vergaderplaats en tijdstip in het jaar.

 2. Notulen algemene ledenvergadering 28 februari 2020
  De notulen van 28 februari 2020 aangepast omdat het woordje ’van’ er niet in hoorde en worden daarna goedgekeurd.

 3. Verenigingsjaarverslag 2020
  Na een leespauze worden er geen op- of aanmerkingen. Een karig jaar en dus weinig te melden.

 4. Financieel Jaarverslag
  De penningmeester deelt mee dat op een vraag van Lex dat de beschikking reserves de verenigingsbijdrage voor de jassen en het dak van de partytent. Wordt onveranderd goedgekeurd.
  Bij de balans geeft Anneke uitleg over de € 500,00 vooruit ontvangen. (verschil eindstand Verlies en Winst en de balans)

 5. Verslag kascommissie
  De kascommissie is veranderd van samenstelling omdat Jan de Lange dacht dat de vergadering op 28 augustus gehouden zou worden. Marja Kuné heeft Jan vervangen. De kascommissie verleent de penningmeester décharge voor het gevoerde beleid.

 6. Begroting 2021
  De begroting is expres laag gehouden, dit i.v.m. de coronatijd. We weten niet wat er gaat gebeuren. Ook de begroting wordt onveranderd aanvaard door de ledenvergadering.

 7. Toelichting van het bestuur op de activiteiten voor 2021
  We hebben in 2021 nog 1 activiteit te gaan, nl. 24 oktober sponsorvliegeren in Zoutelande. Gelukkig hebben we dit jaar nog wel kunnen vliegeren. Piet geeft toelichting: in Westkapelle zijn we 4 keer van de partij geweest (normaal 5 x) en 3 keer in Zoutelande (normaal 4 x). De dijkfeesten in Westkapelle gingen niet door. Misschien kunnen we in september nog een vliegerdag organiseren, maar dat horen jullie t.z.t.

 8. Toelichting op wijziging wet verantwoordelijkheid vrijwilligers
  Verder zijn we als bestuur sinds maart bezig om te weten te komen wat de wetwijziging over de verantwoordelijkheid voor vrijwilligers voor ons inhoudt. Vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend. Er kunnen onverantwoorde risico’s genomen worden door het bestuur, een bestuurslid of uitgaves die de vereniging niet aan kan enzovoorts. Het werd zwaar gebracht, maar blijkt mee te vallen voor ons. Het gaat over op elkaar letten. En of we daar eventueel actie in moeten ondernemen voor statuten en of huishoudelijk reglement hebben we contact met de notaris. Jullie horen daar verder nog.

 9. Toestemming vergadering voor eventuele wijziging statuten
  Het bestuur vraagt een mandaat van jullie om eventuele wijzigingen in statuten en/of regelementen door te voeren. Het mandaat wordt gegeven. Natuurlijk stellen wij jullie hiervan via de mail op de hoogte van eventuele wijzigingen en jullie kunnen dan nog altijd hierop reageren.

 10. Benoeming leden kascommissie
  Judith is aftredend en Joop stelt zich beschikbaar, samen met Jan is de kascommissie weer compleet.

 11. Rondvraag en sluiting van de vergadering
  Lex: vraagt hoe het staat met het parkeren in Zoutelande? Piet heeft een en ander nagevraagd en zegt dat er geen ontheffing voor de parkeergelden komt. Piet legt uit dat de TR-vergoeding hiervoor kan worden ingezet. Dat komt ongeveer overeen uit. Wel vragen we voor het laden en lossen buitendijks vergunning aan bij de gemeente Veere. Er zijn twee kaarten beschikbaar zoals vorige jaren. Omwisselen op het parkeerterrein. Er zijn blijkbaar gratis parkeerplaatsen beschikbaar, maar dat is verder lopen. Er wordt nog aan onze sponsor gevraagd of hij een oplossing weet. Wordt vervolgd. Voor de goede orde: Westkapelle is dit jaar nog gratis, in 2022 niet meer.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door de voorzitter gesloten om 20:35 u.

Het nieuwe clubproject voor de winter is een lijnversiering de Olifant

Deze is ooit door Anneke en Henk Neels in 2005 gebouwd van uit een Duits vliegerblad. Er zijn wel een paar aanpassingen gemaakt in de olifant tijdens het bouwen ervan. De bouwtekening die toen gebruikt is hebben wij niet meer. Ook de naam van het blad is ons ontschoten. Wel heb ik in het verleden ooit een aantal pdf-bestanden op een harde schijf opgeslagen van verschillende formaten olifanten. Deze tekeningen zijn ooit door Florian Janich gemaakt, vele dank hiervoor, zie ook de site: http://www.drachenfliegerinnung.de daar kan men pdf-bestanden van de olifant downloaden in diverse formaten.

De olifant voor het club project is 2 meter groot. Onze olifant doet dienst als voorbeeld en is aanwezig op de bouwdagen. Van het pdf-bestand heb ik de mallen gemaakt deze zijn inclusief zoom maar let op de mal van de kop/slurf bestaat uit 2 delen en daar moet nog wel een zoom bij getekend worden, staat ook op de mallen. De mallen heb ik opgemeten en een lijst gemaakt van de kleuren die gebruikt zijn om het aantal meters spinnaker te kunnen bepalen. De kleuren die je wilt gebruiken of andere kleur samenstelling van de onderdelen kan je zelf bepalen. De pupillen in de ogen moet je zelf verzinnen.
Omschrijving samenstellen olifant, eerst alles uitsnijden via de mallen, en dan de onderdelen samenstellen:

* de 2 pupillen in de ogen naaien en dan de ogen in de kop naaien;

* de oren samenstellen, 2 delen aan elkaar vast naaien en een versteviging touwtje of lusje voor toom mee naaien;

* de 3 delen van de staart samenvoegen en de franjes in het uit einde 10 cm lang in snijden;

* de tenen op de 4 poten naaien daarna per poot een cilinder naaien en de voet eraan vastnaaien, dan de poten en oren aan de zijkanten vast naaien, de zijkant is het stuk stof dat tussen de rug en buik genaaid wordt, dan de 2 zijkanten korte zijde aan elkaar vastnaaien (waar de achterste poten zitten);

* de rug aan de zijkanten vast naaien en hierna op de naad van de zijkanten en vanaf rug naad op hart 240 cm een rond gat van 7 cm diameter maken en hier op de staart vast naaien deze heeft een diameter van 9 cm en daarna het overtollige stof wegsnijden als dit nodig is;

* de bovenkant slurf aan de kop naaien, zijkanten slurf aan de bovenkant slurf-kop naaien en dan onderkant slurf aan deze delen samenvoegen;

* daarna de kop met slurf aan de buik naaien;

* nu kan de rug met zijkanten aan de kop en buik vastgenaaid worden zodat alles een geheel is geworden;

* waarna we nu de lucht inlaat kunnen gaan afwerken met bijvoorbeeld zoomband of de rand omvouwen en met versteviging touw/koord of lusjes voor de toom naaien;

* als dit gedaan is kan de toom gemaakt worden, de lijnen naar 1 punt laten lopen en een draaiwartel toevoegen met een lijntje zodat het aan de vliegerlijn vastgezet kan worden. Houd de toomlijnen wat langer zodat er correcties toe gepast kunnen worden als de olifant niet perfect vliegt.

Lijst voor het spinnaker:

Zwart voor voeten: 4x – 48 x 48 cm, en stukje voor pupillen ogen;
Wit voor ogen: 2x – 26 x 32 cm;

Kleur 1:
Rug: 1x – 100 x 150 cm;
Buik: 1x – 101 x 116 cm;
Zijkanten: 2x – 66 x 202 cm;
Kop: 1x – 70 x 119 cm;

Kleur 2:
Poten: 4x – 60 x 147 cm;
Oren: 4x – 70 x 74 cm;
Slurf-kop: 1x - 75 x 70 cm;
Onderkant slurf: 1x – 60 x 75 cm;
Zijkanten slurf: 1x – 31 x 120 cm (beide zijkanten);
Staart: 1x – 30 x 70 cm (3 delen kunnen hier uitgesneden worden)

Toomdraad: diameter 2mm, ruim 16 meter (dit is inclusief knopen en stukje over lengte); Goede draaiwartel;
Plat koord of touw zonder binnen kern om mee te naaien aan binnenkant of om lusjes te maken voor toom bevestiging.

Veel succes, Henk Neels

Mijn favoriete vliegerplek.

Vroeger had ik dat nooit zo, dan vond ik het overal eigenlijk wel leuk om te vliegeren, nou ja kijken dan want zelf vliegeren doe ik niet. Sinds we uitgenodigd worden in Westkapelle is dat eigenlijk veranderd. Voorheen konden we niet zo vaak omdat Henk dan nog moest werken maar sinds hij met pensioen is gaan we bijna elke keer als we daar gevraagd worden om te komen vliegeren. Het voordeel is dat je lekker al je spullen bij de hand hebt en als het weer veranderd kun je even lekker in de auto gaan zitten. Heerlijk veel ruimte en ook meestal wel redelijk wat publiek. Ook het zicht op het laatste puntje van de Westerschelde en begin Noordzee verveelt mij nooit. Altijd wat te zien. Hoop volgen jaar zeker weer meerdere keren daar te kunnen vliegeren en jullie daar weer te ontmoeten.

Anneke Neels.

Ps. Misschien heb jij ook een favoriet plekje en wil je daar ook eens over schrijven.

Kerstkleurplaat

Prettige feestdagen
En een gezond en windrijk 2022

Het bestuur.

    

Bestuur:
voorzitter:
John Peeters
secretaris:
Piet Schrier
Interim penningmeester:
Anneke Neels

Correspondentie:
zie website

ZVV site:
www.zeeuwsevliegervrienden.nl

Contributie:
€ 20,00 per lid, per jaar. Huisgenoten die op het zelfde adres als de leden verblijven, zijn geen contributie verschuldigd.

Sponsors:
Eetcafe Royal Zoutelande
Vliegersportvereniging Cadzand

Banner beheer:
Dick Kuné
Piet Schrier
Jan de Lange
John Peeters

Agenda:
Vliegerdata 2022

Onder voorbehoud

Niewjaarsvliegeren
9 januari
De Landing
Baarland

Bouwmiddag
26 januari
Zorgboerderij
Kamperland

Aanpassen partytent
12 februari
Zorgboerderij
Kamerland

Jaarvergadering
11 maart
De Pit
Goes

Paasvliegeren
18 april
Caricole
Cadzand-Bad

Hemelvaartsdag
26 mei
Caricole
Cadzand-Bad

Pinkstervliegeren
6 juni
Langstraat
Zoutelande

Kampeerweekend
10, 11 & 12 juni
Zorgboerderij
Kamperland

Zomervliegeren
6 en 7 augustus
Caricole
Cadzand-Bad

Herfstvliegeren
16 oktober
Zoutelande

Herfstvliegeren
23 oktober
Caricole
Cadzand-Bad

Nieuwsbrief 1-2024
Nieuwsbrief 2-2023
Nieuwsbrief 1-2023
Nieuwsbrief 2-2022
Flyer 2022
 
 
Download als PDF