Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 

 Nieuwsbrief 1-2022

 

Van de voorzitter

IN MEMORIAM JOHN PEETERS.

Als voorbijganger op de Veerse Dam bij Vrouwenpolder tijdens onze jaarlijkse Zeeuwse Vliegerdag is hij enthousiast geraakt voor het vliegeren met eenlijners. Had veel ervaring met bestuurbare vliegers, maar eenlijnvliegers leek hem ook wel wat.
John is op 1 oktober 2003 lid geworden van de vereniging. Eerst wat eenlijners gekocht, maar is al snel met vliegers bouwen begonnen. Door samen te bouwen tijdens de clubprojecten kwamen er heel wat mooie vliegers bij. De bouwmiddagen konden lange tijd gehouden worden in de aula van “zijn” school in Kwadendamme.
De kleuren geel, blauw en wit werden bekende kleuren in de lucht. Vliegers: o.a de Sverker, Quild, Kainos, Grandia pijl, Gizmo, Heksenbeest En nog veel meer stonden regelmatig in de lucht.
Op 20 maart 2009 Is John voorzitter geworden van de Vereniging.
Tijdens elke vliegerdag maakte hij een rondje langs alle aanwezige vliegeraars. Als leerkracht had hij contact met de buitenschoolse opvang Bons en kwam het idee om workshops te houden met basisschoolleerlingen. Tot 2019 konden leerlingen onder zijn aanwijzingen in kleine groepjes een sleevlieger zelf bouwen. De 2e middag was het met de zelfgemaakte vliegers vliegeren op een lokatie in de buurt. Via Facebook had hij ook contact met Belgische vliegervrienden.
Na het vliegeren op 2e Paasdag gaf hij aan zich weer “de oude” te voelen na het vreselijke ongeluk vorig jaar en keek er naar uit om de nieuwe pup te halen en na lang wachten de nieuwe auto.
Een nieuw bouwplan voor het najaar werd weer voorbereid.

Zijn overlijden, zó onverwachts heeft ons allemaal diep getroffen.
Hij zal bij de vereniging en als vriend nog heel lang gemist worden.

Hallo vliegervrienden.
Deze nieuwsbrief is wat anders dan anders.
Zoals jullie al gezien hebben zijn we begonnen met een kleine herdenking aan onze overleden voorzitter John Peeters. Tijdens het kampeerweekend is de dochter van John nog langs geweest om kennis te maken met de vliegervrienden en te proeven van de sfeer en het oplaten van 2 van John zijn laatste aanwinsten.( zie stukje verderop)
We hebben nog gevliegerd in Zoutelande, tweede paasdag en 30 april in Westkapelle. Deze vliegerdag werd tevens gebruikt om met rouwlinten John vliegerend te herdenken..Prachtig weer en grote opkomst vliegeraars.
Tweede Pinksterdag vliegeren Zoutelande afgelast wegens zand en windstorm. Helaas.

Kampeerweekend gezellig en met redelijk weer verlopen.
Hebben wel vrijdag avond de jaarvergadering in de partytent gehouden. Dit nog ivm. coronaregels van voordien.

Notulen algemene ledenvergadering Zeeuwse Vlieger Vrienden gehouden op 10 juni 2022 te Kamperland

Aanwezig 11c-leden. Afwezig met kennisgeving Maarten Dousi en Dick Bolle.

 1. Opening
  Anneke heet iedereen hartelijk welkom op deze bijzondere ledenvergadering.
  Anneke verwijst naar het memoriam voor John dat aan de wand van de tent hangt en vraagt om een minuut stilte om John te herdenken

 2. Notulen algemene ledenvergadering 27 augustus 2021
  Er zijn geen op of aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.
  Joop vraagt naar aanleiding van de notulen nog wel hoe het nu staat met het parkeren in Zoutelande. Piet geeft aan dat Zoutelande betaald parkeren heeft. Bij de vliegerdagen in Westkapelle kan wel vrij worden geparkeerd en geeft aan waar je precies mag staan.

 3. Verenigingsjaarverslag 2021
  Na een leespauze zijn er geen op- of aanmerkingen.

 4. Financieel Jaarverslag
  Anneke geeft uitleg over diverse posten. Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag

 5. Verslag kascommissie
  Jan geeft aan dat het er goed uit ziet. De kascommissie verleent de penningmeester décharge voor het gevoerde beleid.

 6. Begroting 2022
  De begroting wordt onveranderd vastgesteld.

 7. Toelichting van het bestuur op de activiteiten voor 2022
  De activiteiten die al zijn vastgesteld staan al vermeld op de website. Er komt nog bij de visserijdagen in Colijnsplaat op 13 augustus. Nadere info is nog niet precies bekend en komt zo snel mogelijk op de site en via de app.
  De Flyer om af te geven als mensen vragen hebben tijdens vliegerdagen is samen met Lex geactualiseerd en komt op de website, waarnaar dan kan worden verwezen. Ook krijgt iedereen hem gemaild. Kan desgewenst door de leden zelf worden geprint en uitgedeeld worden.

 8. Invulling vacatures
  Vacant zijn de functies voor voorzitter en penningmeester.
  Er wordt in de vergadering aangegeven dat het gebruikelijk is een bestuurslid te kiezen en dat binnen het bestuur onderling de taken verdeeld moeten worden. Binnen het bestuur is echter behoefte aan iemand die de taak van voorzitter op zich kan nemen, daarom wordt ook al direct aangegeven dat dit de functie is vervuld moet worden.
  Joop wordt gepolst of hij de functie van voorzitter op zich wil nemen. Hij gaat er over nadenken.
  Voor de functie van penningmeester wordt ook nog iemand gezocht want Anneke draait al een tijdje mee als interim penningmeester. Marja geeft aan dat zij in geval van nood de functie kan en wil overnemen. Om dit definitief te doen is niet handig. Ze woont te ver weg om echt in het bestuur te gaan. Er wordt een oproep in de nieuwsbrief gezet om te proberen deze vacatures in te vullen. Voorlopig blijft de vereniging draaien op de 2 bestuursleden, met ondersteuning van hun partners.

 9. Benoeming leden kascommissie
  Jan is aftredend en Judith stelt zich beschikbaar, samen met Joop is de kascommissie compleet.

 10. Toelichting wijziging op statuten en toestemming vergadering op wijziging statuten
  Piet geeft uitleg over artikel 17 van de statuten. In dit artikel is geregeld wat er moet gebeuren met het batig saldo als de vereniging moet worden opgeheven.
  Bij opheffen van de vereniging kan het batig saldo evenredig verdeeld worden onder de betalende leden van dat moment of aan goede doelen worden geschonken. Bij de optie om het aan goede doelen te schenken moet alle doelen met het hun toekomende deel in de statuten worden opgenomen.
  Bij optie 1 staat het ieder vrij zelf te kiezen wat je er mee wil doen en kan het ook via deze weg naar een goed doel gaan. Bij stemming blijkt dat alle aanwezige leden voor de optie 1 bij opheffen verdelen onder de betalende leden zijn. Omdat er niet voldoende leden zijn voor een geldige stemming wordt de vergadering om 20.30 gesloten en om 20.40 een nieuwe vergadering gestart. Bij de nieuwe stemming zijn er geen tegenstemmers

 11. Rondvraag en sluiting van de vergadering
  Jan: vond 2e Pinksterdag een fiasco en vraagt of het bestuur eerder kan beslissen of een vliegerdag afgelast wordt. Piet geeft aan dat het weerbericht meeviel en dat op grond daarvan verwacht werd dat er gevliegerd kon worden. Ter plekke viel het tegen en was het weer veel slechter dan voorspeld. Omdat het een dag is die gesponserd word wil je wel proberen wat te laten zien.
  Jan geeft aan dat hij Westkapelle een leuke plek vind.
  Coby wil graag weten hoe laat de BBQ op zaterdag begint.
  De BBQ gaat rond 17.00 uur aan en we eten vanaf 18.00 uur.
  Anneke vertelt dat Freek deze zomer aan zijn enkel is geopereerd en daarna heel veel pech heeft gehad met zijn gezondheid. Na de operatie en corona werd hij achtervolgd door lichamelijke pech. Hij heeft de afgelopen maanden 3x kantje boord gelegen en verblijft op dit moment in de zorgboulevard in Zierikzee Willen de leden eens een kaartje sturen of hem bellen, dat zou hem veel goed doen. Vanuit de vereniging wordt een bloemetje geregeld als hij weer naar huis komt.
  Niets meer aan de orde zijnde sluit Anneke om 20.50 de vergadering.

Impressie kampeerweekend

BBQ

Zondag morgen koffie met gebak.

Onze hoffotograaf

Lekker gebak van Judith.

Even bezoek

Vlieger en vrienden op avontuur

Op zaterdagmiddag tijdens de barbecue, vlak voordat we aan het toetje gingen beginnen zag ik dat mijn Sanjo, met daaraan de net nieuwe olifant, kikker en de eend niet meer in de lucht stonden.

Snel heb ik de fiets gepakt (ha ha motor aan ) en ben de Jacobadijk op gereden. Gelukkig kon ik daar de vlieger zo’n 400 meter verder al in het land zien staan. Dan is het nog wel even kijken hoe je er het beste bij kunt komen. Eerst maar richting de Jan Taksweg gegaan. Halverwege deze weg was er een pad tussen het graan voor de tractors het land in en daar kon ik een stuk ( 300 m ) langs de beplanting fietsen zonder iets te beschadigen. En daar stond ie dan, fier tussen het graan, de Sanjo, zeker nog 50 meter verder naast het pad. De olifant, kikker en de eend lagen links van mij verscholen tussen graan en een hoog gras.

Heel voorzichtig heb ik aan de lijn de olifant, kikker en de eend naar me toe kunnen halen. En de Sanjo bleef mooi rechtop staan tussen het graan, deze kwam weer omhoog toen ik voorzichtig aan de lijn trok. Geluk bij een ongeluk was alles nog heel, maar veel toomlijnen zaten in de war. Gelukkig had ik een stuk karton tussen mijn bagagedrager zitten zodat ik de lijn er mooi op kon draaien. Henk kwam er ook nog even aan crossen en heeft een deel van alles mee terug genomen. Het is altijd al vervelend als er iets kwijt raakt of stuk gaat maar als dat is al je iets nieuws voor de 1e keer oplaat is dat extra vervelend. Iedereen had inmiddels wel het toetje op maar er was voor mij nog wat bewaard. Genietend van mij ijs en restant van mijn biertje kon ik terug kijken op een goede afloop van het avontuur en een gezellige en smakelijke BBQ.

Vliegeren

Alleen of in clubverband
Vliegeren

Op festivals of op een braakliggend land
Vliegeren

In de winter een vlieger maken om in ‘t voorjaar na tomen en afstellen……. Op te laten
Vliegeren

Met een goede wind, droog en zonnig
Dan heb je aan de vliegeraars geen kind
Vliegeren

Elke vliegeraar heeft vliegers in gekozen eigen kleuren
Vliegeren

John koos voor blauw , geel, wit en een beetje zwart
Vliegeren

Werd voor hem een hobby apart
Vliegeren

Met volle teugen genoten
Vliegeren

Allemaal kijken naar boven
Vliegeren

Bij regen of windvlagen alle vliegers snel naar binnen halen
Vliegeren

Bij thuiskomst moe en voldaan in je luie stoel landen omdat………
Vliegeren

Dagen zijn met gouden randen

Hartelijk dank voor jullie gezelligheid en vriendschap die John met jullie heeft mogen beleven

Suus Peeters

Er is mij gevraagd een stukje te schrijven over hoe ik de middag bij jullie heb ervaren.

Ik ben al geen persoon die met gemak een onbekende groep mensen instapt. Daarom stelde ik het ontzettend op prijs dat jullie stapsgewijs zich toevoegde aan het gesprek. Jullie hebben het heel aangenaam gemaakt. Ik vond het ontzettend leuk alle verhalen te horen die mijn vader met jullie heeft beleefd. Het memoriam is prachtig gemaakt en geschreven. Mijn gezin vond het ontzettend leuk dit te bekijken en te lezen. Natuurlijk was er veel verdriet en ongeloof. Maar ook daar is en was ruimte voor. Gelukkig was er ook vrolijkheid en gelach met de verhalen. Ik was blij met de hulp die geboden werd met het oplaten van John z’n vliegers. Ik hoop dat het voor jullie ook wat heeft gebracht, dat ik deze heb meegenomen.

In het bijzonder wil ik Piet en Yolanda hartelijk danken voor het fijne contact wat ondertussen is ontstaan. Door hun en natuurlijk de chatgroep, waar ik plompverloren een bericht in had verstuurd, werd de beslissing om zo snel te komen eerder een ervaring om naar uit te kijken dan tegenop te zien. Ik ben ook de hoogte van jullie vliegerdatums en ben zeker van plan nog eens binnen te vallen voor een bakje koffie,

Meta Peeters.

Mededelingen namens het bestuur.

VACATURE

Er is een lege plaats gekomen in het bestuur van de vereniging.
Het bestuur bestaat nu uit 2 personen. Twee mensen die tijdelijk worden bijgestaan door hun partners. Allebei ook met een kwetsbare gezondheid. Gebeurt er iets met hen (of met hun partner) dan zal de vereniging op houden te bestaan.

De vraag is duidelijk, willen we dat de ZVV blijft bestaan, dan heeft het bestuur versterking nodig.


Vraag van het secretariaat.

We vragen de leden die komen vliegeren op de vliegerdagen zich even te melden bij Piet. Nu er niemand is die even op zijn vliegers kan letten, is een rondgang langs de vliegeraars niet meer mogelijk.


Bericht van overlijden

Op 17 juni bereikte ons het bericht van het overlijden van Jan le Duc. Jan was mede oprichter van de ZVV en was van 2000 tot 2013 voorzitter.

    

Bestuur:
voorzitter:

secretaris:
Piet Schrier
Interim penningmeester:
Anneke Neels

Correspondentie:
zie website

ZVV site:
www.zeeuwsevliegervrienden.nl

Contributie:
€ 20,00 per lid, per jaar. Huisgenoten die op het zelfde adres als de leden verblijven, zijn geen contributie verschuldigd.

Sponsors:
Eetcafe Royal Zoutelande
Vliegersportvereniging Cadzand

Banner beheer:
Dick Kuné
Piet Schrier
Jan de Lange

Nieuwsbrief 1-2024
Nieuwsbrief 2-2023
Nieuwsbrief 1-2023
Nieuwsbrief 2-2022
Flyer 2022
 
 
Download als PDF