Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 

 Nieuwsbrief 3-2016

 

Van de voorzitter

Ook jubileumjaar zit er weer bijna op. Maar voor dat we 2016 op de ledenvergadering gaan afsluiten, gaan we zeker nog wat activiteiten lanceren. (Mocht u uw ‘goodie-bag’ ter gelegenheid van het jubileum van de club nog niet in uw bezit hebben, dan is deze nog tot en met de ledenvergadering op te halen.)
Als eerstkomende het Nieuwjaarsvliegeren en het bouwproject 2017. U vindt verderop in de Nieuwsbrief hierover meer. We hopen dat de te bouwen vlieger dit jaar veel bouwers aantrekt. Ook is de club met iets nieuws begonnen, of eigenlijk iets ouds in een nieuw jasje. We gaan met de tijd mee! Lees het verderop. Ook over de sponsoring van onze club is er wat te vertellen. En ook als een lid of leden iets aandragen, wordt er over gepraat en besluiten genomen.
Het bestuur heeft de meeste data voor volgend jaar weer vastgesteld, zo ook de data voor het kampeerweekend. Het ligt wat vroeger dan andere jaren (eind mei) en dat heeft alles te maken met de feestdagen in 2017 en de mogelijkheden van de camping. U vindt de data in de Nieuwsbrief en de website.
We gaan de donkere dagen in, een gezellige tijd met allerlei feesten die gevierd moeten worden. Na die feestelijke dagen hopen we weer op 8 januari met jullie het nieuwe jaar in te luiden en onze vliegers voor het eerst in 2017 het luchtruim te laten verkennen bij “De Landing” in Baarland.
Mocht u in de tussentijd contact met ons willen opnemen omdat u iets waardevols heeft voor de vereniging, een idee of commentaar? Blijf met ons praten en wees kritisch in de positieve zin, want daar komen we als vereniging verder mee.
Namens het bestuur wens ik jullie goede feestdagen en een fijne jaarwisseling toe.

John

Vrije vliegerdagen

Op zich weer niets nieuws, maar iets wat weer in ere wordt hersteld. Zoals jullie weten is samen vliegeren hèt sociale gebeuren in onze vereniging. Jaren geleden was het de gewoonte om samen te komen op de zondagmiddagen op Katseveer. Het was op vrijwillige basis, wie zin had ging en wachtte af of er nog meer kwamen. Of er werd afgesproken door een aantal mensen. We hebben dit ook geprobeerd met het forum op de vorige website. Maar daar is het niet van gekomen. Nu een nieuwe poging. Maar dan weer een poging zoals de eerste keer.

Zeker in de wintertijd, als het vliegeren stil ligt, zou het leuk en gezellig kunnen zijn om met anderen een middagje door te brengen bij goed (vlieger)weer en een vlieger testen kan ook samen met anderen. Je krijgt in ieder geval een hoop aanwijzingen hoe het ook zou kunnen. We gaan het proberen.

In het verleden gebeurde dat op Katseveer, zoals verteld. Door de hoge bomen die daar staan langs de weg, zijn die bomen vaak een belemmering om lekker te kunnen vliegeren. Turbulentie vanuit de westhoek of gevaar dat je vlieger er in beland vanuit de noordkant. Het bestuur heeft dan ook besloten om dit te verplaatsen naar “’t Loze Vissertje”. Er is daar ook de mogelijkheid vanuit je auto te vliegeren, om het toilet te bezoeken en om samen op te warmen met iets toepasselijks. We hopen dat het weer voor iedereen een mogelijkheid is om elkaar te ontmoeten.

Sponsoring

Al jaren worden we gesponsord door de winkeliersvereniging van Zoutelande en opvolgend door Sjaak Koets. Maar zoals alles in de wereld met de jaren verandert, is dat hier ook het geval. De heer Koets heeft zijn zaak overgedaan en stopt aan het eind van 2017 met de sponsoring. Dit heeft voor onze vereniging ook gevolgen: allereerst voor de pecunia’s die binnen komen in de clubkas en voor de vliegerdata door het jaar heen. De heer Koets gaat nog rondvragen of er iemand belangstelling heeft om de sponsoring over te nemen, want de terrassen worden op toch gevrolijkt met vliegers op de dijk. We moeten afwachten wat hieruit rolt. Misschien is het noodzakelijk om zelf, wat dat betreft, aan de weg te gaan timmeren. Hier zal zeker nog verder over gesproken dienen te worden.

December 2016

Beste allemaal,

Na 5 jaar en Nancy de 200 km gehaald, zijn we toch wel klaar? Zo reden we vorig jaar terug van de Weissensee naar huis na een erg mooie tocht met skate4air.
Maar ja, toen kwamen ze met een nieuw plannetje…..

Skate4air naar Zweden voor een daylightchallenge! Schaatsen van zonsopgang tot zonsondergang en dan zoveel mogelijk kilometers halen. Nou, dat zagen/zien we wel zitten.
Dus ja we gaan weer mee en schaatsen om geld op te halen voor onderzoek naar CF, taai slijm ziekte. Ook Marjolein en Jan gaan weer mee als vrijwilliger en ook ons mam zal dit jaar mee gaan als vrijwilliger.
We zijn weer begonnen met trainen en ons doel is gewoon lekker samen schaatsen en genieten van het mooie Zweden.

De opbrengst van voorgaande jaren skate4air is heel goed besteed. Er is een medicijn voor een groot deel van de mensen met CF, die erg goed helpen voor een beter leven. Het geld van dit jaar zal gebruikt worden voor onderzoek naar de groep waar het medicijn nog niet voor beschikbaar is.

Dus naast het schaatsen willen we weer veel geld ophalen. Het hele jaar zijn we al in vele supermarkten het goede doel van de statiegeldbonnen. Ook zijn er weer heel veel snoepdoosjes verkocht door ons mam. We hebben ons al laten zien bij de basisscholenprestatie rit en ook daar met hulp van Isabelle en Mieke B. en skaty gecollecteerd.
We kunnen de €50.000,00 in 6 jaar bereiken. Dat vinden we een mooi streven.
Ook jullie kunnen ons daar bij helpen. Dit kan met een donatie op www.skate4air.nl zoeken naar Jan of Nancy of door het kopen van loten of de heerlijke skate4air cake beide voor €5,00/stuk. De loten hebben we al (mooie prijzen, onder andere een horloge van €1000,00 of een weekendje weg). De cake moeten we bestellen voor 14 januari. We hebben ze dan na 22-1. Laat maar weten of je een lot of cake wilt.

Dank je wel alvast allemaal. We zullen jullie laten weten hoe het daar gaat, want de webcam zoals op de Weissensee zal er op het Runnmeer in Zweden niet zijn.

Groetjes Jan en Nancy.

Bouwproject 2017

Dit keer willen we samen met jullie de lichtweervlieger ‘de uil’ bouwen. De bouwmiddagen, op 28 januari en 11 februari, zullen plaatsvinden in de kantine van de Minicamping Catharina Mariahof in Kamperland. We beginnen om 13:00 uur en stoppen omstreeks 16:30 uur. Er zal een mal aanwezig zijn, waarvan jullie gebruik kunnen maken. Voor bouwers is het ook noodzakelijk om tekeningen te kunnen lezen en a.d.h daarvan mallen te kunnen maken. Ook hier wordt aandacht aan besteed. Koffie of thee is inclusief. Piet en Jan zullen ons begeleiden tijdens de bouw. Ook is deze vlieger geschikt om met weinig wind tijdens het nachtvliegeren te lanceren en dan is het misschien een optie om deze vlieger van reflectieband te voorzien.

Het materiaal wat u nodig heeft is:
± 1,5 m1 32 grams spinnakerdoek
restjes witte en zwarte stof voor ogen en snavel
1 stuks RCF Ø 4 mm voor de spanner 1,50 m lang
1 stuks RCF Ø 4 mm voor de staander 1 m lang
1 stuks glasfiber Ø 2 mm 1,5 m lang
1 kruisstuk met V-stelling voor Ø 4 mm ±10 cm
heldere slang (4 mm inwendig)
4 nylon eind dop Ø 4 mm
8 nylon eind dop Ø 2 mm
spinnakerzoomband dacron voor versterkingen
toomdraad
aluminium toomring

U wordt ook gevraagd om materiaal mee te nemen waarmee een mal gemaakt kan worden. Dat mag zelfs krantenpapier zijn, want u mag de mallen gebruiken die al gemaakt zijn voor het uitsnijden van de zeilstukken. Het is de bedoeling dat ‘een tekening lezen’ geleerd wordt. Niet iedereen kan dat van nature. Oefening baart kunst.
U kunt zich via de mail opgeven bij Piet, zodat we een indicatie hebben wat we kunnen verwachten. Natuurlijk is het ook mogelijk om op de eerste bouwmiddag aan te sluiten of zomaar langskomen voor een bakkie!

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Namens het bestuur worden de leden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van de Zeeuwse Vlieger Vrienden.
Deze zal gehouden worden 10 maart 2017 in wijkgebouw ‘De Pit’ in Goes.

Adres: Appelstraat 2, Goes Aanvang: 20.00 uur Zaal open: 19.30 uur

Namens het bestuur van de Zeeuwse Vlieger Vrienden,

Piet Schrier, secretaris

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen algemene ledenvergadering 11 maart 2016*
 3. Jaarverslag 2016 *
 4. Financieel Jaarverslag. *
 5. Verslag kascommissie.
  (wordt ter vergadering uitgebracht.)
 6. Begroting 2017.
 7. Bestuursverkiezing.
  Aftredend is Noud van der Laak, hij stelt zich niet herkiesbaar
 8. Toelichting van het bestuur op de activiteiten voor 2017.
 9. Benoeming leden kascommissie.
 10. Rondvraag en sluiting van de vergadering.

Aansluitend feestavond
*De stukken liggen bij de ingang vergaderzaal

Kampeerweekend 2017

Op 26 t/m 28 mei gaan we weer kamperen in Kamperland. Dit is het Hemelvaartweekend, dus een dag eerder komen zit er zeker in. Zoals ik in de inleiding van de Nieuwsbrief al zei, liggen de feestdagen in 2017 wat vroeger en de wensen van de camping moesten ook in ogenschouw genomen worden. Op een volle camping vliegeren, valt niet bij alle campinggasten in goede aarde.
Jullie kunnen je opgeven bij Piet. Graag via de mail, zodat een en ander voor ons terug te vinden is. Wil je eerder komen of langer blijven, dan moet je dit zelf regelen met de camping.

Namens het bestuur en de redactie

    

Bestuur:
voorzitter:
John Peeters
secretaris:
Piet Schrier
penningmeester:
Lina v.d. Laak
Noud v.d. Laak

Correspondentie:
zie website

ZVV site:
www.zeeuwsevliegervrienden.nl

Contributie:
€ 20,00 per lid, per jaar. Huisgenoten die op het zelfde adres als de leden verblijven, zijn geen contributie verschuldigd.

Sponsors:
Koets Hengel & Vliegersport
Langstraat 16-18
4374 AN Zoutelande

Delta Warenhuis
Hoogezoom 194-200
4325 BJ Renesse
Vliegersportvereniging Cadzand

Banner beheer:
Dick Bolle
Piet Schrier
Jan de Lange
John Peeters

Agenda:
Vliegerdata 2016

Vliegeren bij tank
Vrijdag 5 augustus
13.00 tot 18.00 uur
Zeedijk
Westkapelle

Caricole
13 augustus
10 tot 17.00 uur
Cadzand-Bad

Zomervliegeren
14 augustus
11.00 tot 16.00 uur
Langstraat
Zoutelande

Polderhuis
Woensdag 31 augustus
11.00 tot 17.00 uur
Zeedijk
Westkapelle

Zeeuwse vliegerdag
18 september
11.00 tot 16.00 uur
Veersedam
Vrouwenpolder

Nachtvliegeren
7 oktober
19.00 tot 00.00 uur
Het Goese Sas
Wilhelminadorp

One sky, one world
9 oktober
11.00 tot 16.00 uur
Veersedam
Vrouwenpolder

Herfstvvliegeren
16 oktober
11.00 tot 16.00 uur
Overgang Langstraat
Zoutelande

Vliegeren
23 oktober
11.00 tot 16.00 uur
Strandpav. Caricole
Cadzand - Bad

Nieuwsbrief 2-2022
Flyer 2022
Nieuwsbrief 1-2022
Nieuwsbrief 1-2021
Nieuwsbrief 2-2020
 
 
Download als PDF